komunikat PGNiG OD – Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych weszła w życie – można skorzystać z ochrony taryfowej i niższych cen gazu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku, znacznie wzmacnia ochronę taryfową i rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z niej. Dzięki niej z niższych cen gazu ziemnego będą mogły korzystać nie tylko spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców.

Dla potwierdzenia swojego statusu i wyeliminowania potencjalnych błędów w rozliczeniach za zużywany gaz – odbiorcy społecznie wrażliwi oraz inne podmioty uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej, inne niż odbiorcy w gospodarstwach domowych, zobowiązani są do złożenia oświadczenia. W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny termin wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Nowi klienci powinni je złożyć przed zawarciem umowy ze Spółką.

Najprostszą oraz ze względu na trwającą pandemię najbezpieczniejszą możliwością składania oświadczeń jest narzędzie on-line, dostępne dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny, za pośrednictwem strony internetowej: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Zgodnie z ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W celu precyzyjnego ustalenia sposobu wykorzystania paliwa gazowego, zarządzający wspólnotami i spółdzielniami powinni złożyć stosowne oświadczenia, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele. Dotyczy to również zarządzających wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w których całość kupowanego gazu będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje, w tym pełna lista podmiotów uprawnionych do ochrony taryfowej, dostępne są pod adresem: https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na https://coztymgazem.pl/

 

Rafał Pazura

Rzecznik Prasowy

Departament Komunikacji

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 

To top