Kolejny program zdrowotny na Pomorzu Zachodnim na starcie. Eurofundusze na profilaktykę i korekcje wad podstawy wśród uczniów podstawówek

Siedzący tryb życia, mała aktywność ruchowa, noszenie ciężkiego plecaka czy nieprawidłowe nawyki – to główne przyczyny wad postawy u dzieci. Jest szansa na zmianę tego niepokojącego trendu. Ponad 5 tysięcy uczniów podstawówek będzie mogło skorzystać m.in. z badań przesiewowych w ramach kolejnego programu zdrowotnego, który rusza na Pomorzu Zachodnim. Z pomocą eurofunduszy wdrożą je trzy organizacje. Pierwsi beneficjenci – Akademia Szybkiej Nauki i NZOZ Ars Medica – obejmujący zasięgiem subregion szczeciński i subregion koszaliński, podpisali z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem i dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzejem Przewodą umowy wsparcia. Nastąpiło to w czwartek, 22 lipca 2021 roku w Szczecinie.

Na wczesne wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonymi niepełnosprawnościami przeznaczono 8 mln zł. Fundusze pochodzą z puli unijnej. Ich uruchomienie było możliwe, bo wcześniej przyjęto Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020-2022”.

–  Od lat stawiamy na profilaktykę. Korzystamy z unijnych funduszy, by wykrywać przypadki chorób wcześniej, minimalizując ich ryzyko. Takimi przykładami jest program HPV, program wykrywania raka piersi, program testów przesiewowych na koronawirusa czy program badań kardioonkologicznych. W Polsce około 90% dzieci jest narażonych na wady postawy, co dodatkowo powiększa sytuacja covidowa. To przedsięwzięcie jest właśnie po to, by już teraz uniknąć poważnych konsekwencji. Dziękuję beneficjentom, że podjęły się tego zadanie i włączyły się w akcję dedykowana zdrowiu naszych pociech – powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Po wsparcie sięgnęły trzy organizacje. Do podjętych przez beneficjentów działań zgłaszać się będą mogły dzieci klas piątych szkół podstawowych z roczników 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023, u których stwierdzono zniekształcenia kręgosłupa lub uczestniczące w zajęciach korekcyjnych. W sumie badaniami przesiewowymi objętych zostanie 5264 uczniów, z czego działania terapeutyczne  przewidziano dla 4188 uczniów. W swoich projektach instytucje ujęły działania terapeutyczne, diagnozy i badania, kwalifikacje uczestników, działania edukacyjne dla  rodziców/opiekunów uczniów, a także szkolenia dla personelu POZ.–  Cieszymy się, że wdrażamy kolejny program profilaktyczny, bo wady postawy to problem powszechny. Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego to największa wartość tego projektu – mówił dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Jako pierwsi unijne dofinansowanie otrzymają Akademia Szybkiej Nauki i NZOZ Ars Medica. Pierwszy beneficjent swym zasięgiem obejmie tzw. subregion szczeciński. Uwzględnia on powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Świnoujście i Szczecin. Na wdrożenie programu przeznaczy ponad 3,6 mln zł. Drugi – subregion koszaliński uwzględniający powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski i miasto Koszalin. Kwota projektu to 1,8 mln zł. Obecnie trwa dopracowywanie związanych z wdrożeniem obu przedsięwzięć.

– Dla nas to wielkie wyróżnienie, że uczestniczymy w tym przedsięwzięciu. Wiele dzieci ma wady postawy, wady kręgosłupa. Chcemy temu zaradzić. Mamy w tej materii spore doświadczenie  – stwierdził właściciel Akademii Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz. – To nie pierwszy tego typu projekt z naszym uczestnictwem. Projekt ważny i fantastyczny, bo na efekty liczą dzieci i ich rodzice. Chcemy najmłodszych nauczyć m.in. jak siedzieć prawidłowo, jak się poruszać, jak zapobiegać wadom bawiąc się – dodali Marzena i Mariusz Paczkowscy z NZOZ Ars Medica.

Ponadto pomoc z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 trafi także do dwóch innych subregionów Pomorza Zachodniego. To subregion stargardzki obejmujący powiaty: gryfiński, stargardzki, choszczeński, pyrzycki i myśliborski, w których za zadanie odpowiadać będzie spółka Thames (kwota projektu: 1,9 mln zł), a także subregion szczecinecki uwzględniający powiaty: drawski, łobeski, szczecinecki, świdwiński i wałecki, gdzie program wdroży także spółka Thames (kwota projektu: 1,5 mln zł).

Zadanie związane z profilaktyką i korekcją wad postawy wpisuje się w założenia 7 Osi Priorytetowej RPO WZ 201-2020 „Włączenie społeczne”, działanie 7.7 „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych  z walką i zapobieganiem COVID-19”.

To top