Kolejne wsparcie dla zachodniopomorskich OSP

38 OSP z województwa zachodniopomorskiego dzięki marszałkowskiemu wsparciu będzie mogło wykonać prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie w swoich budynkach, a tako ich otoczenie. Na ten cel Urząd Marszałkowski przeznaczył łącznie niemal 370 tys. zł.

Ochotnicze Straże Pożarne mają ogromny potencjał ratowniczy, ale też i spore potrzeby sprzętowe i lokalowe. Aby w jak największym stopniu je zaspokoić podjęliśmy w tym roku decyzję o zwiększeniu środków na prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie w budynkach OSP. Wieloletnie wsparcie dla OSP przekazywane przez Samorząd Województwa pozwoliło nie tylko na remonty remiz, ale również na m.in. zakup wozów, nowego sprzętu, środków ochrony osobistej, umundurowania czy podniesienie kwalifikacji – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Strażacy ochotnicy nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, ale także są animatorami życia społecznego w małych miasteczkach i wsiach. To jedyne stowarzyszenia w takich miejscach, które mogą aplikować o środki i dotacje dla społeczeństwa – dodał wicemarszałek Olgierd Kustosz.

W ramach właśnie rozstrzygniętego naboru wniosków „Granty Strażackie” otrzyma 38 jednostek z regionu.

Środki z grantów będzie można wykorzystać – podobnie jak rok temu – na wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP. Nowością tego naboru jest to, że prace zostaną rozszerzone również o otoczenie remiz. Maksymalna wartość wsparcia dla jednostki to 10 tys. zł. Na to działanie Zarząd Województwa przeznaczył w tym roku niemal 370 tys. zł, a więc o 50 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Dofinansowane projekty dotyczą m.in. modernizacji i konserwacji instalacji elektrycznej, zagospodarowania otoczenia remizy poprzez budowę wiaty, ocieplenia budynku czy też wymiany posadzki.

Zaplanowane remonty w remizach, zgodnie z założeniami konkursu,  powinny zakończyć się do 15 listopada br.

Lista dofinansowanych jednostek: http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/granty-strazackie-rozstrzygniete

W tym roku marszałek na wsparcie OSP z regionu przeznaczył łącznie 570 tys. zł z budżetu województwa. Środki te zostały rozdysponowane w ramach zadania „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”, podzielonego na dwa nabory. W wyniku pierwszego, który został rozstrzygnięty w połowie czerwca br., strażacy mogą zakupić nowy sprzęt i umundurowanie oraz środki ochrony osobistej czy zorganizować szkolenia podnoszące kwalifikacje. Łącznie na to działanie trafiło do nich 190 tys. zł.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top