Kolejne szkoły z grantami. Są środki na zajęcia dla uczniów

Stres, trudności z nauką, koncentracją i kontaktami z rówieśnikami – pandemia nie oszczędza uczniów. Drastycznie wzrasta liczba dzieci potrzebujących wsparcia pedagogów i psychologów, dlatego zachodniopomorskie samorządy, prowadzące szkoły i placówki oświatowe sięgają po marszałkowskie granty. Można przeznaczyć je m.in. na zajęcia wyrównawcze, jak i dla uzdolnionej młodzieży. We wtorek, 30 listopada 2021 r. wicemarszałek Olgierd Kustosz oraz członkini zarządu województwa Anna Bańkowska podpisali kolejne umowy o dofinansowanie.

Z unijnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” mogą skorzystać zachodniopomorskie samorządy, które prowadzą szkoły i placówki oświatowe. Do tej pory chęć przystąpienia do projektu zadeklarowało blisko 90 samorządów. Część umów podpisano, a część wniosków jest oceniana. Na bieżąco przygotowywane są też kolejne umowy.

Samorządy granty mogą przeznaczyć na zabezpieczenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, ale i zajęcia wyrównawcze i dla uzdolnionej młodzieży.  Aktualna, trudna sytuacja w szkołach jeszcze dobitniej pokazuje, jak bardzo potrzebny jest ten projekt. Powinien być realizowany w każdej gminie, zwłaszcza na obszarach wiejskich – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd  Kustosz.

Dzięki przyznanemu wsparciu w gminach i powiatach  realizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  m.in. z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii, z zakresu przedmiotów zawodowych,  a także warsztaty z: psychoedukacji, antydepresyjne, wzmacniające samoocenę i motywację do nauki czy budowania pozytywnych relacji. Zaplanowano także zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz rozwijające uzdolnienia. Wartość całego projektu to 16,5 mln zł.

We wtorek, 30 listopada  br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie wicemarszałek Olgierd Kustosz spotkał się przedstawicielami Powiatów: Myśliborskiego i Białogardzkiego. Podpisano umowy o dofinansowanie.

Powiat Myśliborski pozyskał z projektu 128,5 tys. zł (wartość całego zadania to 136 tys. zł).  Przeznaczy dotację na zajęcia dla 860 uczniów z 4 szkół. 

Każda szkoła przedstawiła zapotrzebowanie na zajęcia, przeprowadziliśmy też ankiety dla uczniów i nauczycieli. Zaplanowaliśmy odpowiednie, zgodnie z potrzebami uczniów zajęcia. Zarówno wyrównawcze, jak i dla uzdolnionych uczniów – mówiła podczas podpisania umów Wicestarosta Myśliborski Alicja Prill.

Szkoły objęte wsparciem projektowym:

  • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego  „Morro” w Barlinku

  • Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu

  • Zespół Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie

  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy.

Powiat Białogardzki pozyskał środki na wsparcie dla 375 uczniów z liceów ogólnokształcących w Białogardzie i Tychowie.  – Zakres tego projektu konsultowaliśmy z dyrektorami szkół – mówił starosta białogardzki Piotr Pakuszto.

Środki trafią też do Gminy Czaplinek. We wtorek umowę dotacyjną podpisała członkini zarządu województwa  Anna Bańkowska oraz  burmistrz Marcin Naruszewicz.  Gmina pozyskała ponad 50 tys. zł dofinansowania, które przeznaczy na wsparcie dla 687 uczniów z dwóch szkół.

To bardzo potrzebna pomoc, ponieważ ze skutkami pandemii będziemy walczyć jeszcze przez długie lata. Dzieci i młodzież potrzebują wsparcia, a statystyki są alarmujące. Cieszę się, że kolejne samorządy podejmują trud przygotowania dodatkowej oferty dla uczniów i przystępują do projektu – ocenia Członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” to nie pierwsza inicjatywa Zarządu Województwa, która była kierowana do JST, prowadzących placówki oświatowe. W ubiegłym roku do JST  trafiło blisko 25 mln zł na zakup najpotrzebniejszych środków ochrony osobistej.

Obecnie realizowany projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Za koordynację tego projektu odpowiada Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. 

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top