Kolejne piękne odcinki Trasy Pojezierzy Zachodnich gotowe!

Prawie 20 kilometrów szlaku rowerowego od rzeki Iny do Dobrzan i dalej do miejscowości Kozy oraz ścieżka łącząca Drawsko Pomorskie z Zarańskiem – to najnowsze inwestycje na Trasie Pojezierzy Zachodnich. Ich łączna wartość sięgnęła 8,81 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło prawie 7,47 mln zł. Kolejne etapy rozbudowy infrastruktury rowerowej na Pomorzu Zachodnim są realizowane dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ.

Zakończone właśnie zadanie dotyczy odcinków Trasy Pojezierzy Zachodnich na północ od Choszczna. Dwa z nich to zupełnie nowe drogi rowerowe o łącznej długości 7,8 km. Dodatkowo oznakowano ok. 16 km szlaku. Specjalne znaki dla rowerzystów pojawiły się m.in. przy drodze gminnej prowadzącej znad rzeki Iny do miejscowości Nosowo w powiecie stargardzkim. Stamtąd TPZ prowadzi wzdłuż DK 10 do miejscowości Wapnica. Na tym odcinku (3,4 km) wybudowano ścieżkę o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m. Dalej na północ, z Wapnicy do Dobrzan i do miejscowości Kozy, rowerowy szlak wyznaczono drogami powiatowymi. Tu również pojawiło się nowe oznakowanie.

Trasa Pojezierzy Zachodnich to najdłuższa trasa rowerowa w naszym regionie. Będzie miała ponad 400 kilometrów, każdego roku przybywa kilkadziesiąt – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Tam, gdzie ruch samochodowy jest mniejszy, rowerzyści mogą w miarę wygodnie poruszać się drogami gminnymi czy powiatowymi, ale najbardziej oczekiwane są nowe, autonomiczne, bezpieczne ścieżki rowerowe. Takie jak właśnie wybudowane wzdłuż drogi krajowej nr 10 i drogi wojewódzkiej w okolicach Drawska – tłumaczy marszałek Olgierd Geblewicz.

Drawsko Pomorskie – Zarańsko to drugi z oddanych niedawno do użytku odcinków inwestycyjnych. Poprowadzony został wzdłuż DW 173. Ma prawie 4,5 km. Przedsięwzięcie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich objęło nie tylko budowę infrastruktury rowerowej, ale także przebudowę skrzyżowań i zjazdów. Powstała zatoka autobusowa oraz miejsca parkingowe. Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych.

Realizowane przez nas inwestycje służą poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – podkreśla wicemarszałek Tomasz Sobieraj. – A rowerzystów na pewno bardzo cieszy, że układanka tworząca Trasę Pojezierzy Zachodnich jest coraz bardziej kompletna. Oprócz oddanych teraz do użytku odcinków w okolicach Choszczna i Drawska, niedawno zakończyliśmy budowę dróg rowerowych między Trzcińskiem Zdrój i Myśliborzem – przypomina.

W sumie w tym roku Trasa Pojezierzy Zachodnich zyskała ponad 21 km nowych dróg rowerowych, a około 30 km zostało oznakowanych.

Przed nami jeszcze wiele podobnych projektów, dlatego planując wycieczki rowerowe po Pomorzu Zachodnim warto śledzić na bieżąco aktualizowane mapy oraz facebookowy profil Rowerem przez Pomorze Zachodnie – zachęca wicemarszałek.

Całkowita wartość zakończonego zadania, które było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, to 8,81 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniosło 7,47 mln zł.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top