Kolejna pomoc medyczna dla Ukrainy – Opatrunki i wyposażenie trafi za wschodnią granicę

Wypełnione po dach dwa duże cywilne samochody dostawcze i jeden ambulans ratunkowy zawiozą w najbliższych dniach kolejną pomoc medyczną na Ukrainę. Dary skompletowane zostały na prośbę marszałka Olgierda Geblewicza przez placówki ochrony zdrowia podległe samorządowi województwa. Trafią do Iwano-Frankowska.

 Niczym nieuzasadniona rosyjska ofensywa wojskowa trwa, dlatego nasi wschodni sąsiedzi potrzebują każdego rodzaju pomocy. Codziennie bombardowane są ukraińskie miasta, ginie również ludność cywilna, dlatego w transporcie przygotowanym przez Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego znajdą się materiały opatrunkowe, materiały medyczne i wyposażenie.

Dzielimy się tym co mamy, co może pomóc heroicznie walczącym Ukraińcom. Wojna trwa od dwóch tygodni, a potrzeby przy udzielaniu pomocy poszkodowanym i rannym są coraz większe – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. – Prośby o wsparcie wciąż napływają. Z pewnością
nie będzie to ostatni transport z darami, jaki w najbliższym czasie wyślemy na Ukrainę
– dodaje.

Wśród zgromadzonych darów są opatrunki, materiały medyczne i chirurgiczne np. strzykawki, igły, cewniki dziecięce, a także sprzęt chirurgiczny, środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej czy wyposażenie medyczne np. respirator oraz defibrylatory.

Dary o wartości 300 tys. zł. trafią do Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku. Stamtąd będą dystrybuowane do innych obszarów zgłaszających zapotrzebowanie na pomoc medyczną. Wsparcie dla strony ukraińskiej przygotowano we współpracy z marszałkowskimi placówkami ochrony zdrowia: Szpitalem w Gryficach, Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, WSPR, Szpitalem „Zdroje”, Szpitalem Wojewódzkim w Szczecinie i Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu. Przekazane materiały i wyposażenie w żaden sposób nie zakłócą bieżącej działalności szpitali. Jednostki dzielą się swoimi zasobami magazynowymi, które są na bieżąco uzupełniane.

Warto wspomnieć, że kilkanaście dni temu Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego przekazał stronie ukraińskiej ambulans ratunkowy wypełniony środkami opatrunkowymi. Dary oszacowano na około ćwierć mln zł, z czego koszt karetki to 140 tys. zł.

W najbliższych dniach należy spodziewać się następnego transportu z pomocą. Gromadzone są kolejne sprzęty, wyposażenie medyczne i meble. Część z nich będzie dedykowana oddziałowi rehabilitacji i geriatrii jednego z ukraińskich szpitali.

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

To top