Kilka słów na okoliczność święta uchwalenia Konstytucji 3 maja

Szanowni Państwo,

Chciałbym się z Państwem, moimi drogimi Współmieszkańcami naszej małej Ojczyzny, podzielić pewną refleksją skłaniającą do zadumy i wskazującą jednocześnie na potrzebę sięgnięcia do naszej historii, aby stamtąd zaczerpnąć światłej mądrości. Święto Konstytucji 3 Maja to niezwykle ważna data dla Polaków, szanujących swoje korzenie i ceniących demokratyczny postęp, tradycje oraz narodową wspólnotę. Wspólnotę, która potrafi się jednoczyć  wokół ustanowionych praw i je szanować.

To ważne narodowe Święto dotyczy wszystkich nas, bez wyjątku. Bez względu na przekonania polityczne, wyznanie, wykształcenie, wychowanie, status majątkowy, czy miejsce w którym mieszkamy i żyjemy na co dzień. Pamiętajmy o tym zarówno wtedy gdy wszystko układa się nam znakomicie i w czasach wypełnionych trudnymi wyzwaniami. Korzenie i tradycja to podstawa naszej narodowej świadomości, nasze wspólne, niepodzielne polskie serce i światło na przyszłość.

Majowe Święto obchodzone jest od 1919 roku w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Pierwszego tej rangi aktu w Europie i drugiego na świecie regulującego ustrój prawny państwa. Konstytucja wprowadziła obowiązującą po dziś zasadę trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zapoczątkowała też w Polsce przełomowe zmiany społeczne i zniosła „liberum veto” . Konstytucja  3 Maja była radykalną próbą naprawy państwa. Przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Niestety otrzeźwienie przyszło za późno i z wielu istotnych jej uregulowań mogliśmy korzystać dopiero, przez 20 lat, w okresie międzywojennym 1919-1939 a po wielu latach przerwy ponownie od 1990 roku. Minęło kolejnych 30 lat, a my znowu żyjemy w czasach niepewności o nasz wspólny dom. Z jednej strony doświadczenia związane z pandemią, gdzie pojawiają się pytania o podstawowe sprawy egzystencjalne: zdrowie, pracę, nasz materialny byt i naszych najbliższych.  Z drugiej strony  pytania – jak będzie wyglądał nasz wspólny dom w obliczu eskalujących i groźnych podziałów politycznych ?

Jestem przekonany, że szczególnie, w chwili próby jakiej doświadczamy zarówno w czasie epidemii, jak i komplikacji życia politycznego, powinniśmy szanować krew tych co walczyli o wolną Polskę, nasz narodowy dorobek, cenić wspólne osiągnięcia i szanować się nawzajem. To nie są żadne komunały, to istota naszej egzystencji w dużych i małych, lokalnych ojczyznach. Tylko wspólne działanie, wzajemne wspomaganie się w  jedności pozwoli nam przemóc trudności i cieszyć się pełnią dostatniego życia. Dlatego doceniając znaczenie wspólnoty samorządowej i bliskości z każdym mieszkańcem Gminy Międzyzdroje proszę o odwzajemnienie tych uczuć. Tylko wtedy, gdy  będziemy razem możemy działać dla naszego dobra i z korzyścią dla wszystkich. Jestem optymistą. Wierzę, że się nam to uda, gdyż wierzę w drugiego Człowieka i tych którzy mają zaszczyt nazywać się Międzyzdrojanami.

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

To top