Karmienie pszczół ważne dla ich przetrwania  

 Poprawa kondycji pszczół i trwałości miodu, stabilizacja rodzin osłabionych po zimie czy wzrost odporności na choroby to tylko przykłady dobroczynnego wpływu bakterii prebiotycznych na pszczołę miodną. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wesprze organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dedykowane pszczołom. Ruszył konkurs w którym do zdobycia jest 300 tys. zł.

Chcemy pomóc w zapobieganiu degradacji rodzin pszczelich, która spowodowana jest długotrwałym brakiem dopływu pokarmu naturalnego. Jego niedostateczność przez 2-3 tygodnie może doprowadzić do pogorszenia kondycji pszczoły albo nawet do jej śmierci głodowej. Karmienie pszczół to jedyny sposób na przeciwdziałanie konsekwencjom ich niedożywieniamówił wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Proces karmienia nie tylko pozytywnie oddziałuje na pszczoły, ale także minimalizuje ich straty energetyczne, zmniejsza ryzyko zakażenia pasożytami, przyspiesza rozwój młodych rodzin, stymuluje czerwienie i opóźnia proces starzenia się pszczół. Dobrze odżywione pszczoły są odporne na większość patogenów i mniej podatne na rabunek i nastroje rojowe. Dzięki dodatkowi prebiotycznemu, substancji niepodlegającej trawieniu, pobudzającej florę bakteryjną w jelicie do  produkcji cennych i wartościowych dla organizmu bakterii, utrzymany jest zdrowy układ odpornościowy pszczół.

Uruchomione przez Województwo Zachodniopomorski 300 tys. zł dla pszczelarzy z regionu na zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi znacząco poprawi sytuację rodzin pszczół w regionie. Otwarty konkurs pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi” jest skierowany do wszystkich pszczelarzy naszego województwa zarówno zrzeszonych w związkach branżowych, jak również niezrzeszonych. O środki mogą aplikować organizacje pozarządowe oraz podmioty realizujące zadania statutowe na terenie województwa zachodniopomorskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, o których mowa w  art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. O środki można aplikować poprzez serwis Witkac.pl. Nabór wniosków trwa do 4 lipca br. 

Wszelkie informacje dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-sferze-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-1

To nie pierwsze działanie Samorządu Województwa prowadzone z myślą o rodzinach pszczelich i pszczelarstwie na Pomorzu Zachodnim. Dzięki zeszłorocznemu wsparciu udało się zakupić blisko 82 tony karmy, którą przekazano 1262 pszczelarzom z Pomorza Zachodniego. W latach 2019-2020 na wymianę węzy pszczelej przeznaczono 600 tys. zł. Z tego wsparcia skorzystało ok. 2600 pszczelarzy, łącznie zakupiono ok. 11 ton węzy

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top