Karlino z inwestycją na skalę europejską. Ważne wsparcie ze środków UE

W Karlinie działać będzie stacja badania cystern kriogenicznych do transportu skroplonego gazu ziemnego LNG. Na taką innowację postawiła spółka LNG Best Partner. Firmie w realizacji planu pomogą środki unijne jakie z RPO WZ 2014-2020 przekaże Urząd Marszałkowski. Już w poniedziałek 28 marca 2022 roku, w karlińskim urzędzie miejskim przedstawiciele przedsiębiorstwa i wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj podpiszą porozumienie przyznające dofinansowanie inwestycji.

Projekt zakłada budowę stacji napraw i serwisowania specjalistycznych cystern kriogenicznych do przewozu ciekłego LNG. W tym celu powstanie część biurowa oraz zakupione zostanie innowacyjne wyposażenie warsztatowe, specjalistyczny pojazd oraz oprogramowanie. Spółka zamierza także wdrożyć wyniki prac B+R z zastosowania stacjonarnego systemu laserowej detekcji metanu do wykrywania nieszczelności. Ponadto przyjęte rozwiązania będą oparte o sprzęt zapewniający najwyższą jakość obsługi cystern, które przewożą skroplony gaz ziemny w temperaturze –162 st. C. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, to pierwsza na taką skalę inwestycja w Europie, która pozwoli konkurować spółce na rynkach międzynarodowych, jak i utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.

LNG Best Partner wycenił koszt inwestycji na 5,8 mln zł. Ponad 2,6 mln zł przekaże Urząd Marszałkowski. To unijne fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przedsięwzięcia ma być gotowe do końca sierpnia 2023 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji”.

Budowa stacji cystern kriogenicznych – umowa wsparcia

Poniedziałek, 28 marca 2022 roku, godzina 11

Karlino, Urząd Miejski, gabinet burmistrza, pl. Jana Pawła II 6

POLECAMY TEMAT PAŃSTWA UWADZE.

 

Łukasz Jucha
Główny Specjalista

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Gabinet Marszałka

To top