07-05-2018 » Powiat i region

Kalendarium wyborcze – podajemy orientacyjne daty

Dokładne kalendarium wyborcze poznamy dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów. Prezes Rady Ministrów powinien zarządzić wybory samorządowe w roku 2018 na przełomie lipca i sierpnia. Kodeks wyborczy określa jednak pewne terminy, o których można mówić już teraz.
Przełom lipca i sierpnia 2018 – prezes Rady Ministrów powinien zarządzić wybory. Wybory samorządowe zarządza prezes Rady Ministrów nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada.
Przełom sierpnia i września 2018

Informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej podaje do publicznej wiadomości wójt, w formie obwieszczenia, najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetów wyborczych przez partie polityczne, komitety wyborcze wyborców i organizacji zgłaszane są do PKW albo właściwego komisarza wyborczego do 55 dnia przed terminem wyborów.

Wrzesień 2018 – Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów a obwodowych komisji wyborczych najpóźniej w 30 dniu przed wyborami.

Październik 2018 – Powoływanie obwodowych komisji wyborczych musi, zgodnie z prawem, nastąpić najpóźniej w 21 dniu przed terminem wyborów. Terytorialne komisje wyborcze powołuje się, najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów.

Przełom października i listopada 2018
datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad. Kadencja upływa 16 listopada. Data wyborów powinna być wyznaczona na dzień wolny od pracy przypadający pomiędzy 17 października a 9 listopada. Możliwe terminy wyborów to jedna z trzech niedziel: 21 października, 28 października oraz 4 listopada.

FTK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *