Internetowe szkolenie i debata przed pierwszą zdalną sesją w Międzyzdrojach

W piątek 24 kwietnia radni Rady Miejskiej i Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek wraz Panią Skarbnik Agnieszką Sadką kontynuowali rozpoczętą od kilku tygodni współpracę przy wykorzystaniu łączy internetowych. Była to kolejna, robocza forma testowania specjalnej aplikacji informatycznej, dzięki której będzie można przeprowadzać zdalnie posiedzenia Rady Miejskiej, w tym zwołanej na wniosek Burmistrza na najbliższy wtorek,  28 kwietnia od godziny 15.30 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Znakomicie można było również do tego wykorzystać zakupione jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji Ipady, w które wyposażeni są wszyscy radni. Asystujący pracownicy Urzędu Miejskiego robią wszystko, aby także mieszkańcy naszej Gminy mogli  oglądać i przysłuchiwać się tym obradom w internecie.

Piątkowa intensywna praca z pomocą łączy internetowych trwała prawie trzy godziny. Część tego czasu była poświęcona na szkolenie z zakresu umiejętności korzystania z aplikacji Microsoft Teams. Radni uczyli się  m.in. specyfiki nawiązywania połączeń, wglądu do dokumentów, zabierania głosu, a także odbyły się próby głosowań i dyskusji. Szkolenie obejmowało wykorzystanie podstawowych narzędzi aplikacji tak, aby planowana na najbliższy wtorek sesja – prowadzona w trybie zdalnym – przebiegała w sposób możliwie płynny. Taki sposób przeprowadzenia sesji ma w jak największym stopniu przypominać dotychczasowe standardowe  posiedzenia w ramach sesji Rady Miejskiej Międzyzdrojów.

Po tej fazie szkoleniowej dla wszystkich radnych,  już z udziałem burmistrza i skarbnika, odbyło się coś w rodzaju przedsesyjnej komisji łączonej, w trakcie której omawiane były projekty uchwał przygotowane na wtorkową sesję. Radni zadawali także pytania, na które odpowiadał burmistrz i skarbnik.

Sporo czasu zajęło zadawanie pytań dotyczących proponowanych zmian w budżecie. Pytano między innymi o zwiększenie wydatków o 200 tys zł , co jak wyjaśniał burmistrz wiąże się teraz z koniecznością odprowadzenia VAT-u za wystawione do 30 kwietnia faktury,  za które płatności mogą wpłynąć w sposób przesunięty,  w związku z pandemią koronawirusa, aż do września tego roku.

Radni pytali m.in. o zwiększenie wydatków na utrzymanie pobytu naszych wychowanków w Domach Dziecka, opłacanych przez OPS, czy wydatkowanie kwoty 21 tys zł na kontener-chłodziarkę. Powodem zwiększenia wydatków dot. pierwszego pytania jest wzrost stawek w Domach Dziecka w Wisełce i Lubinie, a zakup kontenera-chłodziarki stał się konieczny w związku z zaleceniem Sanepidu, aby we właściwy sposób przechowywać przed utylizacją padłe zwierzęta domowe i dzikie, także te z wypadków drogowych. Burmistrz Mateusz Bobek zaznaczał także, że na temat dalszych zmian w budżecie tegorocznym i planowaniu przyszłorocznego można będzie więcej powiedzieć w sierpniu, kiedy będzie już wiadomo jak przebiegać będzie sezon letni. Już teraz jednak podjęte zostały działania oszczędnościowe i część pozycji w wydatkach budżetu gminy jest wstrzymanych.

Radni omówili także z burmistrzem projekt uchwały o przesunięciu do 30 września, terminów wniesienia opłat podatku od nieruchomości, przypadających w maju i czerwcu,  zarówno podmiotom prawnym  jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w związku z pandemią utraciły płynność finansową .

Nie wnoszono uwag do propozycji burmistrza związanej ze zlikwidowaniem opłaty żłobkowej w okresie zamknięcia placówki w związku z epidemią koronawirusa, .

Sporo pytań i sugestii dało się słyszeć przy omawianiu projektu uchwały podnoszącej opłaty na międzyzdrojskim cmentarzu i związanych z nim usługami. Kilkoro radnych sprzeciwiło się temu, biorąc pod uwagę sytuację jaka teraz panuje. Burmistrz zgodził się z tym, pomimo tego, że od wielu lat opłaty cmentarne nie były podwyższane w Międzyzdrojach i odbiegają znacznie od obowiązujących w sąsiednich gminach. Burmistrz przyjął jednak argumentację radnych, że nie jest to dobry czas na podwyżki i obiecał, że wniesie stosowną autopoprawkę do czasu sesji nadzwyczajnej. Uzgodniono jedynie utrzymanie proponowanej podwyżki opłaty za korzystanie z kaplicy.

Radni dziękowali za psie pakiety jakie pojawiły się w sołectwach oraz zakupione przez gminę maseczki dla seniorów i mieszkańców. Pytano, także o działania w związku z suszą, na co burmistrz odpowiedział, że konsekwencje będą odczuwalne po latach, ale i tak zapowiedział już teraz oszczędności wody i planowane powstrzymanie się przed wysiewami trawy na terenach publicznych. Padło również pytanie o oczyszczalnię ścieków. Burmistrz poinformował, że w tych dniach na stronie BIP ZWiK-u ukazało się zaproszenie do dialogu konkurencyjnego dla potencjalnych wykonawców i w miesiącu lipcu planowane jest ustalenie krótkiej listy potencjalnych wykonawców, z którymi przeprowadzone zostaną ostateczne negocjacje. Wyłonienie wykonawcy planowane jest na koniec września, przy założeniu, że najlepsza, rekomendowana oferta zmieści się w zabezpieczonych środkach. Działania związane z wyłonieniem wykonawcy są prowadzone przy pełnym zrozumieniu i współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który finansuje to przedsięwzięcie.

Radni dopytywali o bezdomnych w czasie pandemii i o miejsca na kwarantannę. Burmistrz odpowiedział, że Straż Miejska codziennie przy wydawaniu posiłków sprawdza  temperaturę bezdomnym, a miejsca na kwarantannę są w amfiteatrze, ale nie było na to żadnych zgłoszeń.

Na koniec zapowiedziano, że gdyby radni mieli jeszcze jakieś pytania do władz wykonawczych gminy to mogą je wysłać drogą elektroniczną a odpowiedzi będą udzielone podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej. Wielu radnych po spotkaniu wyrażało swoje zadowolenie z takiej formy komunikacji z burmistrzem i ma nadzieję, że już wkrótce przyczyni się ona również do usprawnienia komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi Mieszkańcami Międzyzdrojów i lokalnymi mediami.

 

Adam Szczodry, Sekretarz Gminy

 

To top