Innowacje ze 140 mln zł wsparcia. Wśród nich stargardzki STARGUM

Zachodniopomorskie przedsiębiorstwa chcą być bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Mimo trudnego, pandemicznego czasu odważnie stawiają na nowoczesne technologie. Przykładem potwierdzającym te opinię jest ostatni konkurs uwzględniający unijną pomoc na rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji. Prawie 60 inwestycjom przyznano wsparcie w wysokości blisko 140 mln zł. Wśród nich jest Stargum.

Stargum to dokładnie 1 z 57 projektów, które uzyskały wsparcie na wdrożenie innowacji technologicznych rozwijające regionalne i inteligentne specjalizacje. Dla przedsiębiorstw zarezerwowano w sumie blisko 140 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Nie mam wątpliwości, że zachodniopomorskie przedsiębiorstwa chcą być bardziej konkurencyjne. Odważnie stawiają na nowe technologie i innowacje. Nie przestraszyły się pandemii koronawirusa. Wręcz przeciwnie, mimo trudnego czasu szukają sposobów na utrzymanie pozycji na polskich i zagranicznych rynkach. Ostatni konkurs dedykowany właśnie im, potwierdza tę tezę potwierdza. Ilość wniosków przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki podwyższeniu alokacji środków udało się dofinansować prawie 60 inwestycji – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Stargardzkie przedsiębiorstwo, które działa w branży gumowej, zamierza wdrożyć nowoczesne rozwiązanie oparte o autorską koncepcję popartą dodatkowa własnymi pracami badawczo-rozwojowymi. Firma chce w niedalekiej przyszłości uruchomić produkcję ulepszonych granulatów EPDM w oparciu o uzyskiwany pył gumowy. Produkt będzie wykorzystywany do budowy nawierzchni sportowych i rekreacyjnych jak place zabaw czy boiska. Zastosowanie takiego rozwiązania jest zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. Circular Economy, czyli koncepcji zmierzającej do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wprowadzenie innowacji na rynek poprzedzi budowa hali produkcyjnej, magazynu wraz z infrastrukturą oraz zakup nowej linii granulacyjnej.

Koszt całkowity inwestycji STARGUMU wyniesie ponad 9 mln zł. Około 3,5 mln zł w tej kwocie stanowi unijne wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Efekty działań poznamy najpóźniej do listopada 2023 roku. Zadanie wpisuje się w założenia 1 osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji”.

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

To top