Granty dla organizacji o wielkich sercach

W budowaniu samodzielności i niezależności, w integracji, w codziennej walce o zdrowie pomagają mieszkańcom i mieszkankom Pomorza Zachodniego organizacje pozarządowe. NGO’sy mogą liczyć na wsparcie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Na realizację projektów otrzymają „małe granty”.

Pomorze Zachodnie dorzuca cegiełkę

Na początku maja siedem organizacji pozarządowych podpisze umowy na dofinansowanie zaplanowanych działań – warsztatów, szkoleń, wyjazdów skierowanych głównie do osób z niepełnosprawnością, osób starszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. NGO’sy na realizację zaplanowanych zadań otrzymają tzw. „małe granty”, a więc dotacje w trybie pozakonkursowym. O przyznanie takiego wsparcia występują organizacje pozarządowe, zwracając się z konkretną ofertą, np. zorganizowania spotkania czy szkolenia. Decyzję o przyznaniu wsparcia – w zależności od posiadanych środków – podejmuje Zarząd Województwa. Maksymalna wartość takiego grantu to 10 tys. zł.

W ostatnim czasie o takie granty zwróciły się następujące organizacje: Fundacja Velo Horyzonty Możliwości, Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Niepokonani, Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police S.A, Fundacja „Dobre Rano” i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia”. Zarząd Województwa, po zapoznaniu się z ofertami, podjął decyzję o dofinansowaniu zaproponowanych przez NGO działań. – Dokładamy cegiełkę do organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań, by wspierać mieszkańców i mieszkanki Pomorza Zachodniego w walce o lepszą przyszłość,  zdrowie i w miarę możliwości normalne życie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Przyznane „małe granty” pochodzą bezpośrednio z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, jak i ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących dyspozycji marszałka.

Jakie działania zaplanowały NGO?

Fundacja Velo Horyzonty Możliwości dzięki dotacji będzie mogła przeprowadzić 3-dniowe szkolenia dla 10 osób, w tym 5 osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach. Uczestnicy będą brali udział warsztatach samodzielności, a wszyscy opiekunowie zostaną przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii pracy, asekuracji i wspierania osób z niepełnosprawnością ruchową ze znacznymi ograniczeniami w zakresie funkcjonowania.

Z kolei Stowarzyszenie Niepokonani zwróciło się do Zarządu Województwa z ofertą zorganizowania  integracyjnej wycieczki rehabilitacyjno-krajoznawczej do Krakowa. Stowarzyszenie działa głównie na terenie powiatu goleniowskiego, a jego działania ukierunkowane są przede wszystkim na pomoc oraz wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności  z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną. To właśnie dla tej grupy organizacja zamierza zorganizować wycieczkę o charakterze rehabilitacyjno-krajoznawczym. Weźmie w niej udział 19 uczestników z pięciu miejscowości powiatu goleniowskiego.

Natomiast Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia” przyznany grant wykorzysta na prowadzenie treningów umiejętności funkcjonalnych z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej  i wspomagającej oraz treningów funkcji motorycznych z elementami stymulacji polisensorycznej. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością.

Działania dla seniorów

Na wsparcie Pomorza Zachodniego może liczyć także Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, które w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. We wspólnym świętowaniu – zaplanowanym na 16 czerwca br. – weźmie udział 300 seniorów. Natomiast oferta zatytułowana  „Seniorze – dbaj o zdrowie” to już propozycja Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police S.A. Dzięki grantowi stowarzyszenie zorganizuje  dwa wydarzenia plenerowe dla środowiska osób starszych. Jedno ze spotkań odbędzie się z okazji „Dnia Chemika-Emeryta 2023,  a drugie na terenie Stanicy Wodnej Stowarzyszenia Ekologicznego „Łarpia” w Policach (Otwarcie Parasola 2023). Dodatkowo zorganizowane zostaną  wykładowe z dziedziny dietetyki i rehabilitacji ruchowej.

W trosce o najmłodszych

Natomiast Fundacja „Dobre Rano”  zorganizuje dla podopiecznych ośrodka w Moryniu pełen atrakcji Dzień Dziecka z warsztatami piekarskimi, zabawą w parku trampolin, kinem, wspólnym spacerem i posiłkiem.

Mały grant otrzyma także Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, która 19 maja 2023 r. zorganizuje konferencję naukową  „Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne”. Wydarzenie kierowane jest do  przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, PCPR-ów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, przedstawiciele edukacji, służby zdrowia i wielu innych podmiotów działających w obszarze dzieci i rodziny.

http://www.wzp.pl/uploads/banery/logo_mail.jpg

To top