Granty dla kolejnych zachodniopomorskich szkół. To wsparcie na dodatkowe zajęcia dla uczniów

Koronawirus nie daje za wygraną, a przed uczniami i nauczycielami kolejny egzamin z  niełatwej nauki zdalnej.  Drastycznie wzrasta też liczba dzieci potrzebujących wsparcia pedagogów i psychologów, dlatego zachodniopomorskie samorządy, prowadzące placówki oświatowe sięgają po marszałkowskie granty,  które mają pomóc zmniejszać negatywne skutki pandemii. W tym tygodniu do programu przystąpiły: Powiat Choszczeński, Gmina Recz oraz Gmina Miasto Koszalin. Podpisano umowy dotacyjne.

Z unijnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” mogą skorzystać zachodniopomorskie samorządy, które prowadzą szkoły i placówki oświatowe.
– Do tej pory chęć przystąpienia do projektu zadeklarowało blisko 90 samorządów – podkreślił w Koszalinie zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj. – Część umów – dokładnie 33 porozumienia – już podpisano, część wniosków jest obecnie oceniana – przyznał z kolei w Choszcznie członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.
Dzięki przyznawanemu u wsparciu w gminach i powiatach  realizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  m.in. z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii, z zakresu przedmiotów zawodowych,  a także warsztaty z: psychoedukacji, antydepresyjne, wzmacniające samoocenę i motywację do nauki czy budowania pozytywnych relacji. Zaplanowano także zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz rozwijające uzdolnienia. Wartość całego projektu to 16,5 mln zł.
W środę, 8 grudnia 2021 r. członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek zawarł umowy z przedstawicielami dwóch samorządów.  Podpis na dokumentach złożył starosta choszczeński Wioletta Kaszak oraz burmistrz Recza Wiesław Łoński.
Powiat Choszczeński przyznaną dotację w wysokości 85 tys.

zł przeznaczy na zajęcia dla 167 uczniów z 8 szkół. W placówkach prowadzone będą zarówno zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jak i rozwijające uzdolnienia i umiejętności uczenia się. Przewidziano także zajęcia logopedyczne itp. Na realizację zadania choszczeńskie starostwo przekaze w sumie 89 tys. zł.
Szkoły objęte wsparciem w Powiecie Choszczeńskim to: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Suliszewie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Niemieńsku, Szkoła Branżowa i Stopnia Specjalna w Suliszewie, LO Nr 1 w Choszcznie, Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie, Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie, Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Suliszewie i Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Niemieńsku.
Gmina Recz z programu pozyskała 36 tys. zł. Środki te pozwolą objąć wsparciem 175 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego w Reczu. Również zaplanowano zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, rozwijające umiejętności uczenia się, warsztaty, porady i konsultacje. Całość zadania zamknie się kwotą 38 tys. zł.
Natomiast Gmina Miasto Koszalin pozyskała prawie 900 tys. zł. Umowę wsparcia podpisał w piątek, 10 grudnia w Koszalinie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski. Z pomocy skorzystać ma w sumie 13 szkół. To ponad 2 tys. uczniów. Koszt całkowity zadania wyniesie ponad 940 tys. zł. Dodatkowe zajęcia obejmą warsztaty psychoedukacyjne, plastyczne, taneczne, teatralne, kreatywności i motywacji, a także aktywności związane z cyberprzemocą i używaniem internetu, konsultacje związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu czy porady logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, jak i emocjonalno-społeczne.
Szkoły objęte wsparciem w Koszalinie to: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu, Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie , Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 10 im. St. Żeromskiego, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki , Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie  oraz Szkoła Podstawowa nr 21 im. Lotników Polskich.
Projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” to nie pierwsza inicjatywa Zarządu Województwa, która była kierowana do JST, prowadzących placówki oświatowe. W ubiegłym roku do JST  trafiło blisko 25 mln zł na zakup najpotrzebniejszych środków ochrony osobistej.
Obecnie realizowany projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Za koordynację tego projektu odpowiada Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Więcej informacji o projekcie „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na stronie: http://www.wws.wzp.pl

To top