22-10-2015 » Golczewo, Powiat i region

Golczewo i klasy strażackie !

Jeżeli powyborcza arytmetyka pozwoli (jesienne wybory parlamentarne AD 2015) to być może uda się wdrożyć Projekt FORT AGRO TEAM – GOLCZEWO dla Euroregionu Pomerania i europejskich obszarów przyległych bo bez względu na wyznawaną wiarę i polityczne poglądy jeść chce każdy. Nie mówię, że dobrze jeść ale jeść w ogóle i to co jest organizmowi ludzkiemu potrzebne. FORT AGRO TEAM – GOLCZEWO będzie miał m.in. za zadanie zniwelować kryzysy, które trapią europejskie a więc i polskie rolnictwo. Otóż raz jest klęska urodzaju a innym razem klęska nieurodzaju, po drodze klęski żywiołowe i zmieniający się klimat dodając do tego spekulantów, lichwiarzy oraz giełdowych kombinatorów to wyłania się nam obraz bezradnej Europy, Unii Europejskiej i Państwa. Blisko cztery lata trwało „ badanie”(szukanie miejsca i uzasadnienie dla lokalizacji miejsca celowości realizacji Projektu FAT- Golczewo). Wybór w 96% wypadł korzystnie dla Golczewa ale w 98% dla Kamienia Pomorskiego i 100% dla Wolina. Niemniej jednak Golczewo zostało uznane i wskazane jako ostateczne miejsce do lokalizacji. Piszę Golczewo jako obszar miasta (obrzeże) lub gminy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa już zrealizowanego Projektu potrzebny jest na terenie miasta i gminy Golczewo „ silny” (dobrze zorganizowany, wyposażony sprzętowo oraz mobilny strażacki związek taktyczny OSP gminy i miasta). Największy problem stanowić może kadra tego „związku taktycznego”, bo choć mamy najlepszych ochotniczych strażaków-ratowników to nadal występują niedobory stanów osobowych w poszczególnych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Ponieważ jest duża szansa, że właśnie w mieście Golczewo powstanie Średnia Szkoła Zawodowa to oprócz już w stosownym artykule zaproponowanym kształceniu w zawodzie kolejarza proponuję oraz sugeruję kształcenie dodatkowe w profesji ochotniczego strażaka-ratownika tak by Ochotnicze Straże Pożarne gminy i miasta Golczewo a także gmin okolicznych miały zapewniony dopływ świeżego strażackiego narybku. Nawiązując ścisłą współpracę na linii Szkoła Średnia Zawodowa w Golczewie i Prasident DFV Pan Hans-Peter Kroger można by było wprowadzić europejskie pojęcie licencji strażaka –ratownika OSP umożliwiając tym samym zdobycie nie tylko profesjonalnych kwalifikacji strażackich ale również kwalifikacji honorowanych w krajach UE gdyż cała Unia Europejska szuka nowych i dobrych organizacyjnie rozwiązań w zakresie ochotniczego strażactwa . Golczewo mogłoby być pierwsze w Regionie RP, Euroregionie Pomerania i chyba także Unii Europejskiej jeśli chodzi o kształcenie i profesjonalne doskonalenie ochotniczych strażaków-ratowników. Tych ludzi (mężczyzn i kobiet) potrzebuje nie tylko Polska ale cała Unia Europejska. Gdyby doszło do realizacji Projektu FORT AGRO TEAM-GOLCZEWO to oprócz „lądowego” Dywizjonu strażackiego OSP miasta i gminy Golczewo w kamieńskim Garnizonie Strażackim (OSP) to drugi taki Dywizjon strażacki OSP ale „morski” musiałby powstać w gminie Dziwnów na potrzeby logistyki transportowej Projektu FORT AGRO TEAM- GOLCZEWO gdyż zasady bezpieczeństwa i wymogi reasekuracji portowej wymagają od Zarządu Morskiego Portu wyższego standardu bezpieczeństwa p. pożarowego i ratowniczego. Miasto Dziwnów jest portowym miastem morskim a obecny burmistrz tego miasta Pan Grzegorz Jóźwiak bardzo wysoko podwyższył poprzeczkę morskich transportowych i żeglugowych możliwości tego miasta i tego miasta portu. To morskie portowe miasto Dziwnów ma przed sobą ogromną perspektywę, perspektywę, która pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość tego miasta i jego gminy w tym finansową także.

Michał Andrzej Ratajczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *