28-01-2016 » Powiat i region

Gminne i powiatowe drogi z dofinansowaniem

32 projekty budowy i przebudowy dróg w naszym województwie zostaną dofinansowane w ramach rządowego programu rozwoju infrastruktury drogowej. 27 stycznia wojewoda Piotr Jania zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Kwota 44,5 mln zł przeznaczona w tym roku na realizację programu w Zachodniopomorskiem została podzielona po połowie na 19 dróg gminnych oraz 13 powiatowych. Łącznie inwestycje obejmą 36 km lokalnych dróg. Wydatki samorządów na ten cel szacowane są na ponad 56 mln zł.

Do programu zachodniopomorskie samorządy zgłosiły 62 wnioski. 53 z nich spełniły wymogi formalne i zostały ocenione przez komisję pod względem merytorycznym. Komisja przyznawała punkty według kryteriów przyjętych w programie, m.in.: podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowy spójnej sieci dróg publicznych, a także wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych oraz lokalnych ośrodków gospodarczych. Premiowane były kontynuacje wcześniej realizowanych projektów oraz współpraca podmiotu zgłaszającego zadanie z innymi jednostkami.

W programie przyjęto, że dotacja nie może przekraczać 3 mln zł, a zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W danym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat z dotacji na dwie inwestycje. Maksymalnie wsparcie może wynieść 50 procent wartości projektu.

ZUW

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *