Głos organizacji pozarządowych w cenie

W tym roku o tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy” ubiega się osiem zachodniopomorskich gmin i powiatów. Zanim jednak komisja konkursowa  wybierze zwycięzców tegorocznej edycji, głos zabiorą organizacje pozarządowe. Do 23 czerwca br. trwają konsultacje.

Konkurs województwa zachodniopomorskiego promuje najlepsze rozwiązania i dobre praktyki w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. – Ten konkurs jest dla nas jak drogowskaz, ponieważ wskazuje oczekiwane kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi. A te, jak dobrze wiemy, są dla samorządów niezastąpionym partnerem – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

W tym roku o zaszczytny tytuł walczy osiem samorządów, w trzech kategoriach związanych z wielkością danej gminy lub powiatu. W kategorii Powiat i miasto na prawach powiatu o zwycięstwo walczą: Gmina Miasto Szczecin, Powiat Choszczeński i Powiat Koszaliński. W kategorii Gmina licząca powyżej 15 tys. mieszkańców: Gmina Pyrzyce. W kategorii Gmina licząca poniżej 15 tys. mieszkańców: Gmina Czaplinek, Gmina Stepnica, Gmina Węgorzyno, Gmina Stara Dąbrowa.

Do 23 czerwca 2020 r. organizacje pozarządowe, działające na terenie wybranych do konkursu samorządów, mogą wyrażać opinie na temat zgłoszonych ofert. Wszystkie opinie zostaną uwzględnione w dalszych pracach komisji konkursowej, która ostatecznie wyłoni  zwycięzców.

Opinie można przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020 – Konsultacje” – liczy się data wpływu do urzędu lub  drogą elektroniczną na adres: msamul@wzp.pl

Konsultowane oferty samorządów dostępne są na stronie Wydziału Współpracy Społecznej: www.wws.wzp.pl/konkurs-marszalka-wojewodztwa-samorzadowy-lider-wspolpracy-z-ngo/rozpoczynaja-sie-konsultacje-w-konkursie-marszalka-samorzadowy-lider-wspolpracy-z-ngo-2020

Przedmiotem konkursowej oceny będzie współpraca prowadzona przez zachodniopomorskie jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Marszałek Olgierd Geblewicz podkreśla, że tych form w regionie jest coraz więcej – To już nie tylko otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i rady działalności pożytku publicznego, ale też budżety obywatelskie, konkursy na wkłady własne, tematyczne zespoły robocze, powoływanie pełnomocników, organizacja wspólnych wydarzeń.

Samorząd, który zwycięży w konkursie otrzyma statuetkę oraz nagrodę w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych.

W ubiegłym roku tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2019” otrzymała: Gmina Miasto Szczecin (Powiat i miasto na prawach powiatu), Gmina Miasto Sianów (Gmina licząca poniżej 15 tys. mieszkańców), Gmina Pyrzyce (Gmina licząca powyżej 15 tys. mieszkańców). Samorządy nagrody przeznaczyły na kolejne działania.

Zwycięzców tegorocznej edycji, jak co roku, poznamy podczas Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top