14-01-2016 » Powiat i region

Głębokowodne górnictwo morskie szansą Pomorza Zachodniego

Pomorze Zachodnie będzie gospodarzem rozpoczynającej się 18 stycznia 2016 r. międzynarodowej konferencji poświęconej badaniu i eksploatacji głębokowodnych złóż polimetalicznych oceanów West Pomerania Deep Sea Mining Conference. Do Szczecina przyjedzie ponad 100 uczestników – przedstawicieli firm i instytucji m.in. z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Australii, Chin, Jamajki, Kuby.

Gospodarka morska jest jedną z najważniejszych branż na Pomorzu Zachodnim – wypracowuje znaczącą część dochodu i daje zatrudnienie tysiącom mieszkańców regionu. Zachodniopomorski samorząd wraz z partnerami regionalnymi chce inicjować i wspierać działania, mające na celu rozwój gospodarki morskiej, we wszystkich jej aspektach, w tym również w górnictwie morskim.

– Pozyskiwanie metali i minerałów z dna oceanów rozpala umysły naukowców i przedsiębiorców. Tematyka górnictwa morskiego i szans jakie może stworzyć dla szeroko rozumianej gospodarki morskiej, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, nabrała rozgłosu wraz z ubiegłorocznym Kongresem Morskim – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Dla ludzi morza to perspektywa kuszącej przygody, z kolei dla regionu to wyzwanie innowacyjności i konkurencyjności na globalnych rynkach. Ten wyścig się rozpoczyna, musimy nawiązać szeroką współpracę, ale nie może zabraknąć nam determinacji – dodaje marszałek.

Górnictwo morskie jest dziedziną techniki zajmującą się wydobywaniem surowców mineralnych z dna mórz, a także ich uzyskiwaniem z wody morskiej. Eksploatację prowadzi się na obszarach szelfów,
a także basenów oceanicznych.

Konferencja West Pomerania Deep Sea Mining Conference ma stać się ważnym bodźcem nie tylko do upowszechniania wiedzy na temat eksploatacji surowców z dna oceanu, lecz także okazją do stworzenia forum do rozmów pomiędzy sektorem technologii morskich, firmami metalurgicznymi oraz przedstawicielami biznesu, lokalnych władz. Jej celem jest stworzenie aliansu firm zdolnych do oferowania usług na wschodzącym rynku głębokowodnego górnictwa morskiego.

Na podstawie konwencji o prawie morza (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) utworzonej w 1982 roku powołano Międzynarodową Organizację Dna Morskiego ONZ (International Seabed Authority). Na wielu obszarach dna oceanów rozpoznano złoża konkrecji polimetalicznych, naskorupień kobaltonośnych i siarczków polimetalicznych, które zawierają znaczne ilości metali istotnych z punktu widzenia gospodarki opartej na innowacjach i wysokim rozwoju technologicznym.

Polska jako kraj członkowski Wspólnej Organizacji Interoceanmetal oraz sygnatariusz konwencji UNCLOS jest również współposiadaczem licencji eksploracyjnej na takiej działce, w wyniku czego nasz kraj został zobowiązany do opracowania technologii pozyskiwania konkrecji manganowych z dna oceanu.

W konferencji weźmie udział Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ, Nii A. Odunton. Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego administruje obszarem, czyli dnem morskim poza granicami wyłącznych stref ekonomicznych, który został uznany za wspólne dziedzictwo ludzkości.

Partnerami i sponsorami wydarzenia są: KGHM Polska Miedź S. A., Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta Szczecin, Wspólna Organizacja Interoceanmetal, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Fundacja Kongresu Morskiego, Zachodniopomorski Klaster Morski oraz Klaster Morski Pomorza Zachodniego.

Konferencja West Pomerania Deep Sea Mining Conference odbędzie się 18 i 19 stycznia 2016 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Początek godzina 10. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie www.deepseamining.wzp.pl

Konferencja West Pomerania Deep Sea Mining Conference
18 i 19 stycznia 2016 r.
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Sala księcia Bogusława X

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *