Fundusze unijne zmieniają obszary wiejskie

142 kilometry dróg lokalnych, 234 kilometry sieci wodociągowych, 376 przydomowych oczyszczalni ścieków i 82 obiekty kulturalne. To tylko przykłady działań z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej i społeczno-kulturalnej, które uda się zrealizować dzięki środkom PROW 2014-2020 na Pomorzu Zachodnim. Jakie zmiany czekają jeszcze obszary wiejskie w najbliższym czasie dzięki temu wsparciu?

Metamorfoza obszarów wiejskich, która możliwa jest dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to efekt pracy lokalnych władz samorządowych, lokalnych liderów, przedsiębiorców i innych ludzi, którzy włączyli się w proces budowania silnej i atrakcyjnej do życia i pracy polskiej wsi. Mimo trudnego, pandemicznego czasu, wdrażanie działań z PROW 2014-2020 realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Dzięki dodatkowym środkom, które trafiły do województwa zachodniopomorskiego, w tym roku ogłosimy jeszcze trzy nabory wniosków, w których będzie można pozyskać wsparcie na dalsze działania polepszające jakość życia mieszkańców wsi. Dodatkowo Lokalne Grupy Działania planują kolejne nabory wniosków na rozwój przedsiębiorczości i inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu Zachodnim – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach PROW 2014-2020 dofinansowuje projekty z zakresu infrastruktury publicznej na obszarach wiejskich oraz inicjatywy LEADER. W obecnej perspektywie finansowej zachodniopomorscy Marszałkowie podpisali już blisko 1300 umów o przyznanie pomocy na kwotę prawie 400 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na unowocześnienie istniejącej infrastruktury technicznej, kulturalnej i rekreacyjnej na wsi, rozbudowę dróg, aktywizację lokalnych społeczności oraz zakładanie bądź rozwijanie własnej działalności gospodarczej.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Ok. 263 mln zł z PROW 2014-2020, łącznie blisko 330 podpisanych umów, pozwoli na Pomorzu Zachodnim na budowę i przebudowę ok. 142 km dróg lokalnych, utworzenie 234 km sieci wodociągowych, powstanie 376 oczyszczalni przydomowych, powstanie 12 stacji uzdatniania wody i 24 oczyszczalni ścieków. Kupujący i sprzedający będą mogli korzystać z 9 nowych targowisk, a różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne czy ważne dla społeczności lokalnej uroczystości odbywać się będą w 82 nowych obiektach kulturalnych.

LEADER czyli rozwój obszarów wiejskich z udziałem mieszkańców

Tutaj fundusze ukierunkowane są na wsparcie przedsiębiorców, którzy rozpoczynają bądź rozwijają działalność gospodarczą, dofinansowanie imprez, warsztatów i szkoleń oraz wsparcie projektów infrastruktury społecznej. Jak przedstawia się to w liczbach? W ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do tej pory Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał 819 umów na łączną kwotę dofinansowania ponad 105 mln zł. Wsparcie to przyczyni się m.in. do utworzenia 634 nowych etatów i utrzymania 673 miejsc pracy. To 484 szkoleń w których udział weźmie blisko 7 tys. osób. Dzięki tym środkom wybudowanych i przebudowanych zostanie 420 obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, a także odbędzie się blisko 400 wydarzeń. Pracom konserwatorskim lub restauratorskim poddanych zostanie 46 zabytków.

Wprowadzamy zmiany na zachodniopomorskiej wsi

Obszary wiejskie w ciągu tych kilu lat zmieniły się w sposób zauważalny. Oprócz m.in. lepszych dróg, nowych miejsc spotkań, rekreacji, handlu, zadbanych zabytków, rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mieszkańcy tych małych miejscowości mogą korzystać także z nowych usług. Wszystko to za sprawą firm, które powstały lub rozwinęły się dzięki unijnym środkom.

W Suchaniu powstała pracowania rękodzielnicza Magiczny Kram, która zajmuje się produkcją wyrobów wypełnionych łuską gryki, gorczycą, bursztynem i ziołami. Wyroby służą do spania, medytacji i zabawy. W Morzyczynie natomiast otwarto pracownię pielęgniarsko-kosmetologiczną, wyposażoną w innowacyjne, certyfikowane urządzenia medyczne. Zakład szklarski Wolfglas, który od 1999 r., zajmuje się kompleksową obróbką szkła i luster, dzięki unijnemu wsparciu rozszerzył swoje usługi o wprowadzenie nowego produktu – szyby zespolonej, utworzone zostały także w nim nowe trzy miejsca pracy. Na terenie gminy Widuchowa natomiast powstała pierwsza samoobsługowa myjnia samochodowa. Pięć placów zabaw i pięć siłowni pod chmurką otwarto na terenie gminy Borne Sulinowo. W gminie Stare Czarnowo, dokładnie w Kartnie, stanęła pierwsza, wybudowana od podstaw świetlica. Udało się także zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy mieszkańcom gminy Pełczyce. Przebudowane zostały dwa odcinki dróg powiatowych: Pełczyce-Sarnik oraz Pełczyce-Jagów. W ramach tej inwestycji m.in. poszerzono jezdnię, wykonano pobocza, zjazdy do posesji, przebudowano chodniki oraz poprawiono oznakowanie drogi. Warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich poprawiły się także za sprawą przebudowy 6 kilometrowego fragmentu drogi powiatowej na odcinku Kołacz-Krosino. Mają oni teraz łatwiejszy dostęp m.in. do obiektów użyteczności publicznej czy lepszy dojazd do pracy. To tylko przykłady zmian, jakie zaszły na Pomorzu Zachodnim dzięki podpisanym umowom w ramach PROW 2014-2020.

Co jeszcze w obecnej perspektywie?

Realizacja PROW 2014-2020 została wydłużona o kolejne dwa lata, do 2023 r. W ramach LEADERA, działań kierowanych przez społeczność, do rozdysponowania pozostało jeszcze ok. 45 mln zł. O terminach kolejnych naborów wniosków informować będą Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na Pomorzu Zachodnim, to one są odpowiedzialne za ich przeprowadzanie.

Dodatkowe środki unijne przyznane Województwu Zachodniopomorskiemu oraz te, które pozostały do wykorzystania w ramach pierwotnej alokacji, pozwolą na ogłoszenie jeszcze w tym roku (II/III kwartał) trzech naborów wniosków dot. gospodarki wodno-ściekowej, budowy lub modernizacji dróg lokalnych oraz inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Łączna pula dla tych trzech naborów to ok. 40 mln euro.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top