18-02-2016 » Powiat i region

Fundusze na sport podzielone

152 tysiące złotych przeznaczy Urząd Marszałkowski na wsparcie imprez sportowych w bieżącym roku. Na dofinansowanie mogły liczyć przedsięwzięcia promujące daną dyscyplinę oraz Pomorze Zachodnie. Pomoc otrzyma w sumie 20 podmiotów. Wnioski można było składać do 11 stycznia 2016 roku.

 W konkursie, który ogłoszony został 17 grudnia 2015 roku, uczestniczyły organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Kwota wsparcia rozdysponowana została pomiędzy najciekawsze, organizowane w naszym województwie w roku 2016, imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym, dodatkowo promujące dyscyplinę i region.

Wśród kryteriów oceny ofert znalazły się m.in. merytoryczna możliwość realizacji zadania, proponowana kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób organizującej wydarzenie, udział środków finansowych własnych jak i wkład rzeczowy
do imprezy, a także ocena realizacji przez podmiot podobnych zleconych mu zadań w latach wcześniejszych.

Działania tego typu wspierane są finansowo przez Urząd Marszałkowski od ponad 10 lat. W roku 2016 roku kwota dofinansowania wynosiła 152 tysiące złotych. Pomoc otrzyma w sumie 20 podmiotów. Wsparcie sięga od 5 do 20 tysięcy złotych. W załączeniu lista wspartych inicjatyw.

Ponadto władze samorządu województwa przyznały na kolejne 12 miesięcy fundusze w ramach kilkuletnich umów podpisanych z największymi organizacjami sportowymi na Pomorzu Zachodnim w roku 2014 i 2015. Przeznaczone będą one na działania związane ze szkoleniem oraz prowadzeniem interdyscyplinarnego wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianiem sportu w środowisku wiejskim, środowisku akademickim oraz środowisku osób niepełnosprawnych jak i prowadzeniem interdyscyplinarnego wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym czy propagowania idei olimpijskiej wśród mieszkańców regionu. W sumie budżet województwa przeznaczył na nie ponad
2,5 mln zł.

Zadania prowadzić będą: Zachodniopomorska Federacja Sportu (dotacja: ponad 1,7 mln zł), Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS (dotacja: 285 tys. zł), Organizacja Środowiskowa AZS Szczecin (dotacja: 124 tys. zł), Start Szczecin (dotacja: 38 tys. zł), Start Koszalin (dotacja: 28,5 tys. zł ), Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy (dotacja: 295 tys. zł) oraz Zachodniopomorska Rada Olimpijska (dotacja: 29 tys. zł).

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *