Fundacja Promocja Zdrowia pomoże obywatelom Ukrainy

 Szczecińska Fundacja Promocja Zdrowia z ofertą dla uchodźców z Ukrainy. Organizacja przeprowadzi trzymiesięczny kurs języka polskiego oraz będzie wspierać osoby z niepełnosprawnością w aktywnym poszukiwaniu pracy. Na realizację dwóch projektów otrzyma „małe granty” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zajęcia będą realizowane jesienią. 

Fundacja Promocja Zdrowia od dwunastu lat wspiera, integruje zawodowo, zdrowotnie i społecznie osoby z niepełnosprawnością. Swoją pomoc kieruje zarówno do dzieci, jak i dorosłych z całego województwa. W najbliższych miesiącach poszerzy swoją ofertę o dwa nowe projekty skierowane do uchodźców z Ukrainy. – Pomoc cały czas jest potrzebna. Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych pakiet wsparcia cały czas jest uzupełniany. To nie tylko organizacja transportów z darami, ale także działania aktywizujące i integracyjne  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki wsparciu samorządu województwa, specjaliści pracujący oraz współpracujący z Fundacją Promocja Zdrowia, będą mogli zorganizować trzymiesięczny kurs nauki języka polskiego. Zajęcia skierowane będą do obywateli Ukrainy (uchodźców wojennych). Zostaną zrealizowane  w  dwóch  4-osobowych grupach. Dla każdej z nich przewidziano 50 godzin nauki, średnio po 5 godzin tygodniowo. –  W lekcjach będą brały udział zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i pełnosprawne. Rekrutację do projektu przeprowadzimy do końca września we współpracy z organizacją pomagającą uchodźcom w odnalezieniu się w nowej sytuacji w Szczecinie – mówi Anna Okupińska, dyrektor Fundacji. – Będzie to nauka od podstaw, do stopnia komunikacyjnego, tak aby uczestnik zajęć mógł zrozumieć mowę polską i porozumieć się z potencjalnym pracodawcą lub w codziennym funkcjonowaniu – dodaje Anna Okupińska

Fundacja zajmie się także aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. i posiadają status uchodźcy. Dla każdego uczestnika projektu (jest 6 miejsc) zostanie stworzony Indywidulany Plan Działania z uwzględnieniem jego predyspozycji, możliwości i potrzeb. Uczestników w realizacji celu, a więc znalezienia pracy, wspierać będą: psycholog, doradca zawodowy,  terapeuta oraz trener pracy. – Współpracujemy z pracodawcami, agencjami pracy, w ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka projektów aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem i osób niepełnosprawnych, organizowaliśmy staże zawodowe. Doświadczenie które nabyliśmy, chcemy wykorzystywać do dalszego niesienia wsparcia w tym obszarze  – wyjaśnia Anna Okupińska. Każdy z uczestników przez okres 3 miesięcy odbędzie 20 h spotkań indywidualnych, podczas których, oprócz wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego, przygotuje się do rozmowy z pracodawcą, pozna realia polskiego rynku pracy oraz z pomocą doradcy zawodowego/pośrednika pracy przygotuje profesjonalne dokumenty aplikacyjne – dodaje Anna Okupińska.

Fundacja Promocja Zdrowia na realizację dwóch zadań publicznych, z pominięciem otwartego konkursu ofert, otrzyma 17,1 tys. zł ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Informacje o projektach – terminach, rekrutacji – będą zamieszczane na stronie internetowej Fundacji http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/ oraz w mediach społecznościowych organizacji

 

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top