Eurofundusze na rozwój obszarów wiejskich i rybackich. Kolejne umowy podpisane

Rozwój miejsc lokalnej aktywności oraz infrastruktury społecznej w powiecie łobeskim, pływające pomosty na jeziorze miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz środki na bieżące funkcjonowanie Rybackich Lokalnych Grup Działania. Umowy, przyznające wsparcie na te zadania, o łącznej wartości ok. 900 tys. zł, podpisał z beneficjentami 13 grudnia br. wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Środki z PROW na zadania w powiecie łobeskim
Na mocy podpisanych dwóch umów do Centrum Inicjatyw Wiejskich trafią środki z PROW 2014-2020 o łącznej wysokości blisko 300 tys. zł. Pozwolą one na realizację dwóch projektów grantowych.

Pierwszy z nich dotyczy promocji zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łobeskiej. W ramach tego projektu wydane zostaną dwa informatory promocyjne w formie Video – Powiat Łobeski turystycznie oraz Aktywny wypoczynek w powiecie łobeskim. Nagrany zostanie też 15 min. film, promujący zasoby kulturowe Ziemi Łobeskiej. Również dzięki tym środkom przyszłe Muzeum Ziemi Reskiej zyska swoją stronę internetową, która umożliwi wirtualne zwiedzanie.

Drugi projekt to rozwój miejsc lokalnej aktywności oraz infrastruktury społecznej służącej aktywizacji i integracji mieszkańców. W ramach tego działania utworzone zostaną: koła gier planszowych i fabularnych oraz modelarstwa przy Łobeskim Domu Kultury, plac zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Piaski, Doberski Ring – miejsce do aktywności w sportach walki w Dobrej. Dzięki dofinansowaniu doposażona w sprzęt oświetleniowy zostanie scena plenerowa ŁDK oraz powstanie miejsce rekreacji dla mieszkańców gminy Resko.

Całkowita wartość działań to ok. 355 tys. zł., a łączne dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi blisko 300 tys. zł. Zgodnie z planem wszystkie zakończą się w listopadzie 2022 r.

Nowe możliwości w Trzcińsku-Zdroju
Jesienią 2022 r. w Trzcińsku-Zdroju pojawi się miejsce, które przyciągnie miłośników sportów wodnych takich jak kajakarstwo, żeglarstwo czy wędkarstwo. Na jeziorze miejskim staną dwa pomosty pływające. Dofinansowanie przyznane z PO RYBY 2014-2020 na to działanie wynosi ponad 120 tys. zł. Całkowity koszt to ok. 160 tys. zł.

Rybackie grupy działania ze wsparciem na przyszły rok
Rybackie LGD (w zachodniopomorskiem funkcjonuje 5 takich grup) na koszty administracyjne planowane do poniesienia w 2022 r. otrzymają łączne wsparcie w kwocie blisko 1,5 mln zł. 13 grudnia umowy przyznające takie środki z PO RYBY 2014-2020 podpisały pierwsze dwie grupy: Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego i Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”.

Do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” (funkcjonuje na terenie 4 gmin położonych nad Zalewem Szczecińskim: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica) trafi ok. 340 tys. zł. Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego (gminy: Dziwnów, Świerzno, Golczewo, Rewal, Karnice, Płoty, Brojce, Trzebiatów) otrzyma blisko 250 tys. zł.

RLGD wdrażają lokalne strategie rozwoju na obszarze województwa zachodniopomorskiego, które zawierają konkretne zadania i inwestycje. Ich realizacja wpływa na rozwój poszczególnych gmin i powiatów.

To top