17-05-2021 » Powiat i region

Ekomural przy zakorkowanym skrzyżowaniu. Będzie pochłaniał zanieczyszczenia

Ponad 200 metrów kwadratowych muru pokrytego farbami fotokatalitycznymi ma działać tak samo jak kilkaset drzew! Ogromny ekologiczny mural powstanie przy rondzie Giedroycia w Szczecinie. Artystę na rusztowaniach, z wiaderkami specjalnych farb, będzie można zobaczyć już w tym tygodniu. To kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, którego celem jest kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

Mural ma być nie tylko wizualną reklamą Zielonego Regionu i zachętą do działań proekologicznych, ale też efektywnym filtrem powietrza. Dzięki zastosowaniu farb katalitycznych pomalowana ściana ponad stuletniego gmachu będzie pochłaniała zanieczyszczenia, m.in. składniki spalin samochodowych – dwutlenek siarki, tlenki azotu, opary rozpuszczalników.

Ekologia to dla niektórych tylko abstrakcyjne hasło. Jakby slogan reklamowy czy napis na opakowaniu, bez konkretnej, głębszej treści. Ale nie dla nas! Pomorze Zachodnie jest ekologiczne nie hasłowo, a w praktyce. Dlatego nowe malowanie elewacji gmachu przy rondzie Giedroycia będzie promowało ochronę środowiska i jednocześnie pozytywnie działało na środowisko – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – W tej części miasta jest bardzo duży ruch samochodów, korki, zatem również wysoki poziom zanieczyszczeń. A jeden metr kwadratowy pokryty farbą katalityczną oczyszcza powietrze tak skutecznie jak dorosłe drzewo! Mural o powierzchni ponad dwustu metrów może być filtrem o mocy małego parku.

Badania naukowe potwierdzają skuteczność fotokatalizy i nanokryształów dwutlenku tytanu, które są składnikiem farby i pełnią funkcję katalizatora, przyspieszając rozkład szkodliwych substancji. Na malowanej powierzchni zachodzi reakcja utleniania, zasilana światłem. Pod wpływem promieniowania UV, tlenu i wilgoci toksyny ulegają rozkładowi. Przekształcają się w bezpieczne azotany i węglany. Szacuje się, że 1 metr kw. redukuje 0,44 g tlenków azotu dziennie.

Co ważne – farba wychwytuje nie tylko gazy (składniki spalin czy dymu papierosowego), ale również drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby. Dwutlenek tytanu oczyszcza powierzchnię z bakterii trzy razy skuteczniej niż chlor! Działa też lepiej niż ozon. Innowacyjna farba redukuje również nieprzyjemne zapachy. Ponadto jej wielką zaletą jest samooczyszczanie. Pomalowana powierzchnia nie wymaga częstego odświeżania, mycia etc.

Wielkie ekologiczne malowanie północno-zachodniej ściany gmachu przy al. Wyzwolenia 105, tuż obok ronda Giedroycia, rozpocznie się w tym tygodniu. Harmonogram prac uzależniony jest od warunków pogodowych. Zanim artysta przystąpi do szkicowania i wypełniania obrazu kolorem, konieczne są m.in. drobne naprawy i zagruntowanie elewacji. Mural wykona Jakub „Biko” Bitka, street-artowiec, absolwent wydziału malarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego prace można oglądać w wielu polskich miastach. Jego autorski projekt został wybrany w trybie konkursu ofert. Okres gwarancji obejmuje 12 miesięcy. Koszt wykonania – łącznie z zakupem materiałów, wynajmem rusztowań etc. – to 43 tys. 82 zł brutto.

W ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region” Jakub „Biko” Bitka wykona również drugi, nieco mniejszy, ekomural – w Szczecinku. (36 tys. 590 zł brutto). Realizacja przewidziana jest w okresie wakacyjnym. Oba projekty mają mieć charakter ekologiczny i edukacyjny, z akcentami lokalnymi.

Ekomurale zostaną wykonane farbami StoColor Photosan.

Projekt pn. Pomorze Zachodnie Zielony Region realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *