Ekologiczny mural w Szczecinku powstanie ekspresowo

Efektownie ozdobiona ściana bloku przy ul. Rzecznej w Szczecinku będzie pochłaniać spaliny samochodowe i inne zanieczyszczenia powietrza. Ekomural poprawi jakość życia mieszkańców i estetykę budynku w centrum miasta. Wykonanie malowidła o powierzchni prawie 190 metrów kw. ma trwać tydzień. Start – w poniedziałek (12 lipca). To kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region” ze wsparciem Funduszy Europejskich.

Mural będzie symbolem Pomorza Zachodniego jako Zielonego Regionu, ale przede wszystkim efektywnym filtrem powietrza. Ściana pomalowana farbami katalitycznymi pochłania zanieczyszczenia, m.in. składniki spalin samochodowych – dwutlenek siarki, tlenki azotu, opary rozpuszczalników. W treści i formie ogromne malowidło będzie nawiązywało do muralu wykonanego w połowie maja br. w Szczecinie (przy rondzie Giedroycia). Twórcą projektu i wykonawcą jest Jakub „Biko” Bitka. Absolwent Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego i znany street-artowiec zapowiedział, że pracę w Szczecinku postara się wykonać wyjątkowo szybko, bo w tydzień. Szkice i wizualizacja (załącznik) są zachwycające.

Ekologiczny mural będzie ozdobą, nową atrakcją w przestrzeni miejskiej, a jednocześnie będzie „wykonywał” pożyteczną pracę na rzecz mieszkańców i środowiska – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Dzięki zastosowaniu farb katalitycznych, które absorbują i rozkładają szkodliwe substancje, poprawi się jakość powietrza w otoczeniu. Te innowacyjne farby mają również właściwości antybakteryjne i samooczyszczające. Elewacji nie trzeba często odnawiać, zmywać, co oznacza kolejne korzyści dla środowiska – tłumaczy marszałek Olgierd Geblewicz.

Badania naukowe potwierdzają skuteczność fotokatalizy i nanokryształów dwutlenku tytanu, które są składnikiem farby i pełnią funkcję katalizatora, przyspieszając rozkład szkodliwych substancji. Na malowanej powierzchni zachodzi reakcja utleniania, zasilana światłem. Pod wpływem promieniowania UV, tlenu i wilgoci toksyny ulegają rozkładowi. Przekształcają się w bezpieczne azotany i węglany. Szacuje się, że 1 metr kw. redukuje 0,44 g tlenków azotu dziennie.

Co ważne – farba wychwytuje nie tylko gazy (składniki spalin czy dymu papierosowego), ale również drobnoustroje. Dwutlenek tytanu oczyszcza powierzchnię z bakterii trzy razy skuteczniej niż chlor! Działa też lepiej niż ozon. Innowacyjna farba redukuje również nieprzyjemne zapachy.

Ekomural w Szczecinku powstanie na budynku przy ul. Rzecznej 7 (od strony ul. Jana Pawła II). Rozpoczęcie pracy przewidziane jest na 12 lipca. Zgodę na udostępnienie ściany szczytowej (wysokość 16,5 m) do celów realizacji projektu wydała Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Mural zostanie wykonany farbami szczecińskiej firmy Pigment. Koszt wykonania – łącznie z zakupem materiałów, wynajmem rusztowań itd. – 36 590 zł brutto. Okres gwarancji – 12 miesięcy.

Projekt pn. Pomorze Zachodnie Zielony Region realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top