Dziwnów z kolejną inwestycją w energię odnawialną

W dniu 25 marca 2020 roku Burmistrz Dziwnowa na oficjalnej stronie Gminy Dziwnów  zamieścił Zamówienie publiczne na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej w gminie Dziwnów. Projekt realizowany będzie ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 „Gospodarka Niskoemisyjna” – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Instalacje lokalizowane będą na budynku Szkoły Podstawowej w Dziwnowie – Instalacja ta składać się będzie z 193 modułów fotowoltaicznych każdy o mocy 320 Wp połączonych szeregowo w łańcuchy a następnie przyłączone do inwertora fotowoltaicznego. Inwertor przetworzy napięcie stałe n a przemienne AC 3 x 230 V o częstotliwości 50 Hz. Głównym zadaniem instalacji będzie zaspokajanie potrzeb własnych (Instalacja prokonsumencka) obiektu, przynosząc oszczędności finansowe . Nadwyżki wyprodukowanej energii będą oddawane do sieci a następnie rozliczane z dostawcą energii w systemie bilansowym.

Drugim budynkiem publicznym na którym przewiduje się budowę instalacji będzie Przedszkole Publiczne w Dziwnowie. Przy tym obiekcje przewiduje się budowę instalacji naziemnej na zapleczu przedszkola. Instalacja składać się będzie z 84 modułów fotowoltaicznych każdy o mocy 320 Wp. Główny cel budowy podobnie jak w szkole podstawowej   będzie zaspokajanie potrzeb własnych  obiektu, przynosząc oszczędności finansowe .

Kolejna instalacja powstanie na budynku Urzędu Gminy Dziwnów. Instalacja na budynku urzędu składać się będzie z 43 modułów fotowoltaicznych każdy o mocy 320Wp. Kolejna instalacja powstanie na obiekcie Hydroforni w Łukęcinie. Instalacja powstanie na gruncie na konstrukcji dwupodporowej. Składać się będzie z 68 modułów o mocy 320 Wp. każdy.

Główny cel inwestycji to obniżenie kosztów własnych gminy. Biorąc pod uwagę planowane podwyżki ceny energii elektrycznej w kolejnych latach.

W.T.

To top