Dziwnów – Nowe wytyczne dotyczące uprawiania sportu

W związku z otwarciem (w ograniczonej formule) 4 maja 2020 roku wybranych obiektów sportowych na terenie Gminy Dziwnów, Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie, po konsultacji z dziwnowskim Urzędem Miejskim, jest zmuszony do wprowadzenia zmian w zakresie ich funkcjonowania. Przedstawione poniżej modyfikacje, wynikają z konieczności posiadania ewidencji osób korzystających z tych obiektów, co jest uwarunkowane wymogami służb sanitarnych. W sytuacji bowiem, gdyby na terenie wybranego obiektu sportowego pojawiła się osoba, będąca zainfekowana koronawirusem SARS-CoV-2, a następnie trafiłaby na leczenie, służby sanitarne mogą oczekiwać przedstawiania wykazu innych osób, które korzystały z tego obiektu w tym samym czasie.

Mając to na uwadze, wprowadzone zostają następujące zasady:

  1. Każda z osób, która będzie chciała przebywać na terenie obiektu sportowego, będzie zobowiązana do wypełnienia specjalnego oświadczenia, w którym znajdą się jej dane kontaktowe (adres i numer telefonu). Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku (link): OŚWIADCZENIE OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z OBIEKTU SPORTOWEGO
  2. W sytuacji, gdy z obiektu chce skorzystać grupa zorganizowana (liczącą dopuszczalną ilość osób, mogących przebywać w jego obszarze), przedmiotowe oświadczenie może złożyć organizator/opiekun grupy, biorąc jednocześnie na siebie odpowiedzialność, wynikającą z obowiązku wskazania danych kontaktowych każdego z członków takiej grupy (na wezwanie skierowane ze strony organów sanitarnych).
  3. Za grupę zorganizowaną należy uznać rodzica/rodziców, wchodzących na teren obiektu z dzieckiem lub dziećmi.
  4. Z obiektu sportowego nie mogą samodzielnie korzystać osoby, które nie ukończyły 13 roku życia. Mogą się na nim pojawić jedynie z pełnoletnim opiekunem. Osoby, które ukończyły 13 lat, mogą złożyć oświadczenie samodzielnie, przy czym nie mogą one pełnić roli opiekuna grupy.
  5. Każda osoba składająca oświadczenie, jest zobowiązana do potwierdzenia swojej tożsamości osobie przyjmującej oświadczenie (pracownikowi MOSiK-u), poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem, który zawiera imię i nazwisko.

Powyższe zasady, jakkolwiek wymuszające pewną procedurę ewidencyjną, są podyktowane świadomością bardzo dużej odpowiedzialności, która spoczywa na instytucji administrującej gminnymi obiektami sportowymi. Prosimy w tym względzie o wyrozumiałość i dostosowanie się do tych wymuszonych aktualną sytuacją epidemiczną reguł.

Jednocześnie informujemy, że po analizie obostrzeń sanitarnych oraz wprowadzeniu konieczności ewidencji osób korzystających z obiektów sportowych, na terenie Gminy Dziwnów otwarte od środy 6 maja 2020 roku (w ograniczonej, zmodyfikowanej formule) będą:

  1. Kompleks „Orlik” (Dziwnów, ul. Dziwna) – przebywać na nim może jednocześnie maksymalnie 6 osób na boisku do piłki nożnej oraz maksymalnie 6 osób na boisku do koszykówki/siatkówki. Szatnie i toalety znajdujące się na terenie kompleksu, pozostają zamknięte. Kompleks jest czynny w godzinach 14.00 – 20.00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) i oraz w godzianch 12.00 – 20.00 w weekendy (tj. soboty i niedziele).
  2. Centrum Sportu i Rekreacji (Dziwnów, ul. Kaprala Koniecznego) – przebywać na nim może jednocześnie maksymalnie 6 osób na boisku do koszykówki oraz maksymalnie 2 osoby na boisku do tenisa ziemnego. Centrum jest otwarte przez siedem dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00.

Boisko Wielofunkcyjne (Międzywodzie, ul. Sportowa) – od 6 maja 2020 roku, pozostaje zamknięte do odwołania.

Krzysztof Zawiliński

 

To top