Dziwnów na ścieżce przyśpieszonego rozwoju.

W dniu 21 stycznia 2020 r., podczas zorganizowanej w Sejmie RP konferencji pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, zostały ogłoszone wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Gmina Dziwnów w kategorii gmin miejsko-wiejskich, zajęła I miejsce (ranking Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003-2018) oraz V miejsce w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (także w kategorii gmin miejsko-wiejskich). Wyróżnienia odebrał osobiście Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak, który wziął udział w konferencji razem z Przewodniczącą Rady Miejskiej – Ewą Trzebińską-Brzezińską oraz Joanną Zarembą. Wynik osiągnięty w tym rankingu Dziwnowa to nie przypadek. Gmina ta od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce gmin w kategorii gmin miejsko – wiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Sukcesy osiągane w poszczególnych rankingach nie usypiają włodarzy gminy Dziwnów. W budżecie gminy Dziwnów zaplanowanych jest na rok 2020 szereg inwestycji.

W pierwszej kolejności zostaną dokończone inwestycje rozpoczęte w 2019 roku.

Jest nią m. in. PRZEBUDOWA UL. 1 MAJA W DZIWNÓWKU. Wartość robót dla tej inwestycji to kwota 1.757.598,14 zł. Z tego kwota 1.399.397 zł to wartość dofinansowania. Prace przy przebudowie ulicy 1 Maja w Dziwnówku powinny być zakończone do 15 kwietnia 2020 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa odwodnienia drogi z wpustami drogowymi i studniami, roboty w zakresie nawierzchni drogowych jezdni, chodników, zatok postojowych, przebudowa oświetlenia ulicznego.

Drugą inwestycją rozpoczętą w ubiegłym roku jest przebudowa ul. Plażowej w Międzywodziu. Wartość robót dla tej inwestycji to 996.155, 60 zł, a z tego wartość dofinansowania to kwota 507.806,80 zł . Prace zostaną zakończone do 15.04.2020 r.. W ramach tego projektu zostanie przebudowana droga w zakresie nawierzchni drogowych jezdni, chodników, zatok postojowych i ścieżki rowerowej. Zostanie również przebudowane oświetlenie tej ulicy.

Kolejną inwestycją realizowaną w Międzywodziu na kwotę 2.971.434 zł to rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych. Dofinansowanie pozyskane na ten cel to kwota 2.036.819, 74 zł. Prace przy budowie systemu odprowadzania wód opadowych zostaną zakończone do 30 listopada 2020 r. W ramach tych prac zostanie rozbudowana sieć odwadniania dróg z wpustami drogowymi i studniami w ulicach Szkolnej, Parkowej, Zwycięstwa i Puławskiej. Po zakończeniu tych prac zostaną wykonane roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych i budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych. Tylko w ramach tych trzech prac gmina Dziwnów zainwestuje 5 milionów 725 tysięcy zł. Z tego prawie 4 miliony to pozyskane środki z zewnątrz. Porażająca skuteczność.

Również duże środki na inwestycje zaplanowano w Dziwnowie na 2020 rok.

W ramach tegorocznego budżetu zostaną wykonane niżej wymienione inwestycje.

Przebudowa odcinka ul. Dziwnej i Marynarki Wojennej w Dziwnowie. Na ten cel gmina zabezpieczyła 350.000, zł. Przewidziany termin wykonania robót to drugi kwartał 2020 r. Na Dziwnej zostaną przebudowane drogi w zakresie nawierzchni drogowej jezdni i chodników.

Kolejną przebudowaną ulicą będzie Westerplatte w Międzywodziu. Tu prace zostaną przeprowadzone w III i IV kwartale 2020 r. Szacowana wartość robót to 1.750,000, zł. W ramach tej kwoty zostanie przebudowana nawierzchni jezdni, chodników i oświetlenie uliczne.

Swojej inwestycji drogowej doczeka się również Łukęcin – tu zostanie przeprowadzone utwardzenie dróg Osiedla Brzozowego za kwotę około 200.000, zł. Prace w Łukęcinie będą prowadzone w II i III kwartale. W ramach planowanych prac zostanie utwardzona kruszywem nawierzchnia dróg gruntowych na tym osiedlu.

Kolejną inwestycją realizowaną w Łukęcinie będzie budowa świetlicy w Łukęcinie. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie realizowana w III i IV kwartale – szacunkowa wartość robót to kwota 850.000 zł. W ramach tej inwestycji powstanie całkowicie nowy budynek świetlicy oraz zostanie zagospodarowany teren wokół świetlicy.

Kolejną inwestycją prowadzoną w Łukęcinie będzie budowa zejścia na plażę przy ulicy Leśnej. Szacowany koszt prac to kwota 150.000 zł. Prace będą prowadzone w II kwartale, tak by w sezonie nowe zejście służyło już mieszkańcom Łukęcina i turystom odwiedzających tą miejscowość. W ramach prac zostanie rozebrane stare zejście na plażę i wybudowane nowe.

W Dziwnowie za kwotę 1.500.000, zł zostanie wybudowany nowy plac koncertowy oraz zagospodarowany park przy ulicy Sienkiewicza. W ramach tej inwestycji prace będą realizowane w III i IV kwartale 2020 r. W ramach prowadzonych tam prac zostanie przebudowany park w zakresie nawierzchni chodników, ścieżek i placu koncertowego, oraz przebudowanie oświetlenia. Park zostanie wyposażony w elementy małej architektury, takie jak altany, ławki, kosze.

Największą kwotę w 2020 roku gmina Dziwnów przeznaczyła na budowę Domu Kultury w Dziwnowie. Na tę inwestycję Gmina szacuje wydać około 4.500.000, zł Prace powinny ruszyć w II kwartale 2020 roku, a zakończyć się w II kwartale 2021 roku. Za tą kwotę powstanie nowy budynek Domu Kultury i zagospodarowany teren wokół nowego Domu Kultury.

Na inwestycje w 2020 roku Gmina Dziwnów przeznaczy ponad 8 milionów złotych, a gdy uwzględnimy zakończenie prac rozpoczętych w ubiegłym roku, to na inwestycje w tym roku Gmina przeznaczy ponad 14 milionów złotych. Cieszy nas rozmach inwestycyjny gminy i fakt, że doceniają to coraz liczniej przybywający do Dziwnowa turyści. Tak trzymać.

W.T.

To top