Dzień w minute, Hanna Gill- Piątek.

Szanowni Państwo,
w ramach cyklu   #Dzień w minutę  Ruchu Polska 2050  przesyłam mPaństwu  komentarz dnia wraz z transkrypcją .  Tym razem jest to
komentarz  Hanny Gill- Piątek , posłanki ruchu Polska 2050 odnoszący się do bieżących wydarzeń dnia.
Komentarz w wysokiej rozdzielczości do ściągnięcia znajduje się TU
(https://wetransfer.com/downloads/8791f9e947801deac74988d682f41a6b20201020153812/429cfe7adafb4a76582feac841e9944020201020153836/537b07)

Komentarz dostepny w serwisie YT  (https://www.youtube.com/watch?v
c8-qbjfJaZg feature youtu.be)  oraz na FB i IG.
Transkrypcja wypowiedzi:

Tym razem z Sejmu, w którym mieliśmy dzisiaj obradować nad ustawą o ułatwieniach w walce z epidemią. Niestety te obrady będą dopiero
jutro. Ta ustawa jest ogólnie dość dobra, nie ma też w niej wrzutek, które bywały w tarczach antykryzysowych, natomiast jest w niej parę błędów. Dlatego my jako Polska 2050 będziemy zgłaszać w niej szereg poprawek, są to poprawki przede wszystkim, poprawki, żeby zapewnić
komfort  i bezpieczeństwo personelu medycznego, który jest na froncie walki z epidemią. Najważniejsze jest, aby, wszyscy pracownicy
medyczni: lekarze, pielęgniarki, salowi, technicy, pracownicy sanepidu musza być traktowani jednakowo jeśli  chodzi o ochronę socjalną
jaką daje im państwo.  Obecny projekt tego nie gwarantuje. Zgłaszamy poprawkę, która zapewni 100% wynagrodzenia za czas zwolnienia
chorobowego w skutek zarażenia się Covid w miejscu pracy dla wszystkich pracowników medycznych, niezależnie od stanowiska i formy
zatrudnienia. Należy zdecydowanie znieść obowiązek nakazu pracy dla osób z dziećmi poniżej 14 roku życia. Potrzebujemy personelu, ale
praca personelu medycznego nie może się odbywać kosztem opieki nad małoletnimi dziećmi. Wnosimy poprawkę o niekaraniu nieumyślnych błędów medycznych nie tylko dla lekarzy, ale dla wszystkich medyków. Od ich motywacji i odwagi zależy powodzenie walki
z pandemią. Są to często trudne wybory i nie mogą bać się ich podejmować. Zapewnijmy ochronę tym, którzy nas chronią i zróbmy to jak
najszybciej. Mamy oczywiście wiele innych poprawek, to nie koniec. To jest cały pakiet, między innymi, poprawka- moja ulubiona, która
zapobiegnie tzw. patodeweloperce,  pod pozorem budowania obiektów leczniczych, czego i byle gdzie. Jutro śledźcie obrady sejmu. Dziękuje
Wam Bardzo. Hanna Gill- Piątek.

Szanowni państwo, dołączam również  stanowisko Ruchu Polska 2050 w kwestii projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 \ (druk sejmowy nr 683).

1Warszawa, 20.10.2020r. STANOWISKO Ruchu Polska 2050 w kwestii projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym zwystąpieniem COVID-19(druk sejmowy nr 683). Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w kraju. Wiele z nich, takie jak np. wprowadzenie tzw. „klauzuli dobrego Samarytanina” ograniczającej odpowiedzialność karną lekarzy, przyznanie ratownikom medycznym i osobom niosącym pomoc ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, czy też podwyższenie wynagrodzeń medyków walczących z epidemią należy uznać za słuszne. Ruch Polska 2050 postulował ich wprowadzenie już od dawna. Natomiast nie może ujść uwadze opinii publicznej fakt wpisania do projektu ustawy wielu rozwiązań niezwykle kontrowersyjnych, centralizujących władzę w kraju i zwiększającą arbitralność organów administracji w stosowaniu prawa, co przy ograniczonym zaufaniu, jakie obywatele mają prawo czuć do rządu należy uznać za zjawisko negatywne. Skandaliczne jest wniesienie projektu ustawy przygotowanego przez rząd jako projektu poselskiego, co umożliwia rządowi pominięcie procesu konsultacji społecznych oraz wymogu przedstawienia oceny skutków regulacji. Między innymi dlatego projektu ustawy zawiera ewidentne błędy legislacyjne. W imieniu Polska 2050 Posłanka Hanna Gill-Piątek złoży do projektu ustawy liczne poprawki, w tym m.in.dotyczące sprzeciwu wobec: •podniesienia do 65 lat wieku obowiązkowej pracy mężczyzn -pracowników medycznych przy zwalczaniu z uwagi na ryzyko zdrowotne,•wprowadzenia obowiązku pracy dla pracowników medycznych -opiekunów dzieci do lat 14 przy zwalczaniu epidemii,•zwiększenia liczby zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego do nieokreślonej liczby,•arbitralnego pozbawiania przedsiębiorców dostępu do pomocy finansowej z powodu jakiegokolwiek naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, bez możliwości odwołania się od takiej decyzji, •poszerzenia uprawnień kontrolnych NFZ o kontrole w zakresie środków finansowych nie pochodzących z NFZ,•przejmowania przez wojewodów nadzoru nad wszelkimi strażami, w tym gminnymi, bez obowiązku działania w porozumieniu z wójtami, burmistrzami, prezydentami w celu zapewnienia realizacji ich podstawowych zadań.
Ponadto Polska 2050 postulować wniesie do projektu poprawki w zakresie:•wprowadzenia jednolitych zasad ubezpieczenia, wynagradzania i warunków pracy dla wszystkich pracowników medycznych oraz pracowników Sanepid i zrównanie uprawnień pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia,•obowiązku zapewnienia przez wojewodów miejsc do kwarantanny i izolacji dla pracowników medycznych, poza miejscem ich zamieszkania,•rozszerzenia ochrony pracowników medycznych m.in. poprzez usunięcie zmiany w Kodeksie karnym wprowadzonej Tarczą 4.0, która przewiduje karę więzienia za błąd medyczny,•doprecyzowania wyjątkowych sytuacji umożliwiających niestosowanie przepisów szczególnych, w tym zamówień publicznych, do rozbudowy, przebudowy obiektów podmiotów leczniczych, •określenia warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania tzw. Szpitali tymczasowych (polowych),•wprowadzenia testów dla pracowników medycznych,•określenia zasad wykorzystania wojskowych służb medycznych oraz zasobów sprzętowych i infrastrukturalnych wojska w celu zwalczania epidemii.Jednocześnie Polska 2050 podkreśla, iż od 2 marca br. nieustająco zachodzą przesłanki wprowadzenia na terytorium Polski stanu nadzwyczajnego przewidzianego w Konstytucji RP, tj. stanu klęski żywiołowej. Wprowadzenie tego stanu, co najmniej od kilku tygodni, usunęłoby wiele nieprawidłowości w dziedzinie zarządzania kryzysowego, z którymi mamy obecnie mamy do czynienia.

 

To top