Działamy wspólnie

Coraz więcej różnorodnych zadań przekazywanych jest w naszym kraju do realizacji gminom. W realizacji niektórych zadań własnych gminę Międzyzdroje wspiera trzeci sektor czyli organizacje pozarządowe, obywatelskie, non profit. To nasze stowarzyszenia dzięki wsparciu finansowemu gminy organizują szereg działań na rzecz społeczności lokalnej. Harcerze i zuchy mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności społecznej, seniorzy w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a społeczność sołectw w zajęciach w ramach „Klubiku Rodzinnego” od juniora do seniora.

Realizujemy też działania na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach oraz usług opiekuńczych. Łączna wartość wsparcia w 2020 roku wynosi 224 700,00 zł.

22 stycznia 2020 r. Burmistrz Mateusz Bobek podpisał pierwsze 4 umowy na zadania społeczne. W najbliższym czasie podpisane zostaną kolejne.

Jadwiga Bober

Kierownik Referatu Promocji i Obsługi Klienta

To top