16-05-2016 » Powiat i region

Druga edycja konkursu „ Lider Profilaktyki ” – czekamy na zgłoszenia

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie organizuje drugą edycję konkursu pod nazwą „Lider Profilaktyki”. Celem projektu jest edukacja w zakresie profilaktyki i zapobiegania w obszarze podstawowych zasad prawa i świadomości obywatelskiej.Podsumowaniem konkursu ma być uhonorowanie działań i inicjatyw prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs „ Lider Profilaktyki” organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt adresowany jest do wszystkich gmin, instytucji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych z województwa zachodniopomorskiego. Natomiast jego celem jest edukacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa, aktywowanie instytucji, organizacji i osób fizycznych do działań poprawiających bezpieczeństwo, promowanie tego typu działalności i budowanie świadomości w obszarze zachowań pozwalających na unikanie zagrożeń.

Promocja konkursu rozpoczyna się w drugim kwartale 2016 a warunkiem udziału w tym  projekcie  jest nadesłanie do dnia 15.06.2016r. do Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie odpowiedniej dokumentacji z podjętych inicjatyw.

Pamiętać należy o tym, że w edycji organizowanej w bieżącym roku kalendarzowym ocenie podlegać będą działania podejmowane przez uczestników w roku poprzednim.

Ocena nadesłanych propozycji i wyłonienie laureatów II Edycji Konkursu nastąpi do dnia 18.07.2016r.

Uczestnicy mają możliwość wyboru inicjatyw spośród różnorodnej tematyki min. ruchu drogowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania uzależnieniom, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,bezpieczeństwa osób starszych, cyberniebezpieczeństw, stalkingu, nękania, handlu ludźmi, żebractwa, bezdomności, bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w środkach komunikacji publicznej, wandalizmu, niszczenia mienia, bezpieczeństwa imprez sportowych, bezpiecznego wypoczynku, ofiar przestępstw i wykroczeń, prostytucji i ochrony zabytków,

Zwycięzcy projektu wyłonieni zostaną przez Komisję złożoną z przedstawicieli organizatorów  a wręczenie nagrody „ Lider Profilaktyki”  i przekazanie pamiątkowej statuetki odbędzie się  podczas wojewódzkiej gali uroczystości z okazji obchodów Święta Policji.

Nagrodzenie laureatów ma być uhonorowaniem ich działań i inicjatyw prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowy regulamin konkursu,  informacje i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej KWP  w Szczecinie w zakładce:  Aktualności – Prewencja i Profilaktyka – Lider Profilaktyki

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / IK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *