Droga Chrząstowo-Trzebieszewo w katastrofalnym stanie!

Na przełomie 2021 i 2022 r. ma być realizowana inwestycja przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku o ronda Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania Grabowo-Żółcino. Droga Chrząstowo-Trzebieszewo jest wskazywana jako droga alternatywna dla mieszkańców Osiedla Chopina, gdy konieczne będzie wprowadzenie objazdu do Kamienia Pomorskiego.

Jak informuje naszą Redakcję – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, modernizacja obejmuje również most na rzece Świniec, co spowoduje zamknięcie całego odcinka.

Burmistrz Stanisław Kuryłło powinien już dziś podjąć działania zmierzające do gruntownej naprawy drogi Chrząstowo-Trzebieszewo. W 2012r., za kadencji Burmistrza Bronisława Karpińskiego, wyremontowano odcinek na długości 850m, wykonano meliorację rowów, a także zjazdy do posesji i pól. Całkowity koszt modernizacji w tamtym czasie wyniósł ponad 590.000 zł.

Najgorszy stan drogi to odcinek przed i za mostem na kanale.

Gmina Kamień Pomorski nie składa wniosków na remont dróg dojazdowych do pól, po które można sięgnąć z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Można również połączyć zadania jak na przykład rozbiórkę głównej trybuny stadionu oraz budynku po byłym hotelu żeglarskim, a skruszony beton z obu zadań wbudować w dziurawą jak sito drogę Chrząstowo-Trzebieszewo.

 

Kamieński Społeczny Portal Informacyjny

To top