Dotacje dla NGO na walkę z uzależnieniami

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznacza w tym roku 350 tys. zł na walkę z uzależnieniami. To środki dla organizacji pozarządowych, o które mogą starać się w otwartym konkursie ofert. Do końca marca przyjmowane są wnioski.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotację m.in. na realizację programów rekomendowanych czy szkolenia z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego  połączone z akcją informacyjną  dla opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FAS. Możliwe do realizacji będą też różnego rodzaju działania mające na celu ograniczenie problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

W ubiegłym roku dzięki działaniom z tego konkursu udało zrealizować się m.in.: programy i warsztaty terapeutyczne (Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza”, kampanie społeczne (Czasu nie cofniesz, zapobiegaj tonięciu – WOPR), grupy wsparcia (Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej), działania obejmujące diagnozę i pomoc rodzinom wychowujących dzieci z ryzyka FAS/FASD (Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”), szkolenia dla osób pracujących z profilaktyką uzależnień (Fundacja Motywacja i Działanie), wsparcie dla rodzin (Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”).

Na realizację konkursowych zadań zarząd województwa  przeznaczył w sumie  350 tys. zł, z czego 200 tys. zł z przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 150 tys. zł na zwalczanie narkomanii.

Organizacje pozarządowe na złożenie ofert mają czas do 31 marca 2022 r. Ogłoszenie konkursowe dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce dotacje oraz na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (https://wws.wzp.pl/)

Zarząd Województwa informuje także o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w tym konkursie. Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej) upływa 21 marca 2022 r.

Konkurs koordynuje Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. +48 91 48 07 249; faks +48 91 48 93 987

e-mail: rzecznik@wzp.pl
www.wzp.pl

www.facebook.com/PomZachodnie

 

 

 

 

To top