05-02-2018 » Powiat i region

Dofinansowanie projektów przeciwdziałania przemocy

19 lutego 2018 r. upływa termin składania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na 2018 rok.

Do podziału pomiędzy gminy, powiaty i samorządy województwa jest kwota 3 mln zł. Zgłoszone zadanie może uzyskać dofinansowanie od 10 tys. zł do 100 tys. zł. Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitej wartości projektu.

Celem rządowego programu jest dofinansowanie samorządowych projektów, które umożliwią skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z przemocą w rodzinie. W szczególności chodzi o profilaktykę i podnoszenie świadomości społecznej oraz działania w sytuacjach będących na początkowym etapie, które można naprawić zanim przerodzą się w długotrwały problem. Samorządowe projekty mają też stawiać nacisk na działania kompleksowe i profesjonalne, z poszanowaniem godności osób doznających przemocy w rodzinie oraz dające szansę na wyjście z trudnej sytuacji życiowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *