17-01-2018 » Powiat i region

Dofinansowanie pomocy bezdomnym

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Do udziału w konkursie o dofinansowanie projektów mogą zaproszone są organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje pomagające osobom bezdomnym oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Dofinansowane można uzyskać na cztery rodzaje zadań: zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych; prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych; dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów; inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 tys. zł.

Oferty konkursowe dotyczące województwa zachodniopomorskiego należy przesłać do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do 7 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *