22-02-2016 » Dziwnów, Powiat i region

Czytanie Duszkom

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Zabiegi zachęcające dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą.Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę.
Wprowadzenie zwyczaju czytania książek w przedszkolu, podczas poobiedniego odpoczynku jest również okazją do doskonalenia umiejętności uważnego słuchania.
Treść książki może stać się przy tym pretekstem do rozmowy na ważne dla dzieci tematy.
Obcowanie z książką może pomóc w poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się nie zetknęło, jak i też posłużyć za temat rozmowy o trudnych emocjach, których samo doświadcza. Czytanie uczy empatii i wrażliwości, wpływa znacząco na rozwój wyobraźni dziecka oraz wzbogaca jego wiedzę o świecie, kształtując jednocześnie wrażliwość moralną.
Dnia 26 stycznia 2016 roku, grupa II – „Duszki” z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie miała zaszczyt gościć, podczas zajęć, Panią Marię Sygit – Babcię Olafa Sygita. Termin wizyty nie był przypadkowy, bo wiązał się z obchodzonym 21 stycznia „Dniem Babci”. Celem spotkania było głośne czytanie przedszkolakom, które jest znakomitą formą integracji międzypokoleniowej, pozycji wybranych przez zaproszonego gościa. Opowiadania z książek pt. „7 opowieści do czytania z babcią i dziadkiem” (opracowanie zbiorowe) oraz „7 opowieści, aby pozbyć się złości i ukoić smutki” (opracowanie zbiorowe) zwróciły uwagę na aspekt więzi emocjonalnych łączących wnuki z dziadkami oraz aspekt umiejętności społecznych w sytuacji porozumiewania się z dorosłymi. Na podstawie analizy utworu literackiego pt. „Jeszcze raz!” F. Vandermarliѐre’a, słuchacze podjęli próbę dokonania oceny własnych zachowań w konkretnych sytuacjach. Pojawiła się refleksja dotycząca zachowań, którymi można sprawić innym przykrość. Poszukiwania rozwiązań dotyczących właściwych sposobów postępowania są codziennym elementem procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu.
Książka jest narzędziem służącym nadrzędnemu celowi – edukacji, gdyż pomaga
we wprowadzaniu ważnych treści w atmosferze zabawy.
Dlatego dziękujemy
Pani Marii Sygit
Za pedagogiczny wybór
Za czas najpiękniejszej zabawy
Za obecność – bo najlepszy prezent, który można komuś dać to uwaga

Grupa „Duszki” z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Katarzyna Kołakowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *