Czy wiesz co kryje się pod nazwą OREW?

Ośrodek Rehabiltacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest niepubliczną  placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, która  umożliwia realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1997r. z późniejszymi zmianami. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 3 do 25 lat, potrzebujących kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy  rehabilitacyjno – edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i ze wsparciem dostosowanym do wieku i stanu psychofizycznego.

Głównym celem Ośrodka jest dążenie do rozwijania osobowości swoich wychowanków, ich indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, kształtowania więzi społecznych, wdrażania nowych form komunikowania się. Uzyskiwanie przez  naszych wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiową na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Zwracamy uwagę na rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących.

Wychowankowie Ośrodka uczą się umiejętności współżycia w grupie i integracji z lokalną społecznością a stale prowadzona rehabilitacja psychoruchowa wpływa na poprawę ich ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym.

Nauka w placówce jest bezpłatna. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach                    od 7.00 do 16.00. Wychowankowie mają zapewniony transport na zajęcia, wsparcie opiekuna podczas codziennych czynności samoobsługowych i szkolnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę oligofrenopedagogów mających warsztat i doświadczenie w pracy                          z dziećmi  niepełnosprawnymi a obecność pomocy nauczyciela gwarantuje opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków, obejmującą                                   w szczególności: przemieszczanie się, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów oraz naukę ubierania i rozbierania się. Zapewnia też wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla opiekunów i rodziców wychowanków.

W  ramach realizowanego  projektu  ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” nasi wychowankowie dodatkowo kożystają z dodatkowych  form wsparcia:

  • terapii psychologicznej;
  • terapii logopedycznej;
  • rehabilitacji ruchowej, masażu, treningu wydolnościowo-krążeniowego;
  • terapii metodą NDT – Bobath oraz Integracji Sensorycznej;
  • muzykoterapii, kynoterapii, hipoterapii;
  • zajęć na basenie;
  • zajęć EEG Biofeedback.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *