Czy wiecie, że – dziś przypada 60. rocznica utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego (WPN)!

Pomysłodawcą powstania Wolińskiego Parku Narodowego (skrót – WPN) był zasłużony leśnik mgr inż. Mieczysław Tarchalski, który w okresie II Wojny Światowej był bohaterskim dowódcą oddziałów partyzanckich na kielecczyźnie, między innymi I Batalion „LAS” 74 Pułku Piechoty AK).

Właśnie Mieczysław Tarchalski dość dokładnie i skrzętnie opracował i określił założenia powstania parku, sporządził dokumentację oraz przygotował projekt stosownego rozporządzenia. Miał zostać pierwszym dyrektorem, jednak ze względu na sytuację polityczną, było nie do pomyślenia, aby ówczesny „wróg ludu” pełnił taką funkcję.

Woliński Park Narodowy utworzony został w 1960 r. Właśnie 14 marca. Wtedy park zajmował obszar 4.844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp, stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim.

Organizatorem i pierwszym dyrektorem parku (był nim przez kolejnych 12 lat) był Leon Niedzielski. Siedziba Dyrekcji Wolińskiego PN znajduje się w centrum Międzyzdrojów. Symbolem Parku jest bielik, którego żywe okazy można obejrzeć w wolierach obok Muzeum Przyrodniczego WPN oraz w Zagrodzie Pokazowej Żubrów. Obecnie obszar parku wynosi 10.937 ha.

Dominującym krajobrazem jest pasmo wzniesień moreny czołowej graniczące z morzem i zalewem (Pasmo Wolińskie i Pagórki Lubińsko – Wapnickie). Najwyższe aktywne klify osiągają aż wysokość 95 m. Abrazja klifowego wybrzeża corocznie przesuwa linię brzegu o około 80 cm. Wzgórza morenowe, które zajmują około 75% powierzchni parku najwyższą wysokość – 115,9 m n.p.m., osiągają w kulminacji Grzywacza (116,0 m n.p.m.).

We wschodniej części parku w pobliżu Warnowa i Wisełki, znajdują się polodowcowe jeziora: Warnowo Zachodnie (powierzchnia wynosi 10,56 ha), Warnowo Wschodnie (powierzchnia 14,75 ha), Jezioro Czajcze (81 ha), Jezioro Domysłowskie (47,28 ha), Zatorek (9,23 ha)i Wisełka (20 ha). W obrębie wzniesień morenowych położone są jeziora sztuczne: Jezioro Turkusowe (6,74 ha), Stara Kredownia (koło Wapnicy) i Gardno (2,78 ha).

Długość szlaków turystycznych w parku wynosi 44 kilometry.

Dodajmy z reporterskiego obowiązku, iż rocznie Woliński Park Narodowy odwiedza ponad 1,5 mln turystów z kraju i z zagranicy.

Miwa

To top