„Czerwona kokardka” na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Eksperci alarmują: w pandemii COVID-19 nie zapominajmy o innych zagrożeniach, w tym o wirusie HIV. „Czerwona kokardka” symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi – wyświetlany od 28 listopada na wieży Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ma przypominać o wciąż bardzo potrzebnej profilaktyce.

W Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Szczecinie w ubiegłym roku zarejestrowanych było 1700 osób zakażonych HIV. W roku 2020 odnotowano nowe zakażenie u 65 osób – u 19 kobiet oraz 46 mężczyzn. W 2019 r. 72 razy testy pokazały wynik pozytywny. Dla porównania w roku 2014 rozpoznano w województwie zachodniopomorskim 38 zakażeń HIV, w 2015 r. – 59, 2016 r. –58, 2017 r. – 87, 2018 r. – 56. W Polsce każdego dnia cztery osoby dowiadują się, że są nosicielami.

Zarówno eksperci, jak i statystyczne dane pokazują, że wciąż potrzebna jest profilaktyka, programy i spotkania edukacyjne, w każdej grupie wiekowej. Sytuacji nie uławia pandemia.

Przez pandemię wiele osób zapomina o profilaktyce, a problem zakażeń wirusem HIV dotyczyć może każdego, bez względu na wiek czy status materialny. Część osób podejmuje ryzykowne zachowania seksualne, nie znając statusu serologicznego partnerek lub partnerów. Zauważamy też, że wiek inicjacji seksualnej obniżył się, a młodzi ludzie podejmują kontakty seksualne bez użycia prezerwatyw – ocenia Justyna Bągorska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny i par, przewodnicząca  Stowarzyszenia DA DU.

Stąd Stowarzyszenie Da Du w ścisłej współpracy z Wydziałem Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego realizuje różnego rodzaju działania profilaktyczne. Podejmowane są działania środowiskowe, w tym także w grupie kobiet świadczących usługi seksualne. Dzięki dotacji z budżetu województwa, dofinansowywana jest także działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego w Szczecinie. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, oprócz badań w kierunku HIV można dodatkowo skorzystać z oferty testów w kierunku kiły.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wyróżniony w ubiegłym roku przez Krajowe Centrum ds. AIDS za prowadzenie kompleksowych działań profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS zauważa, że kluczowa jest edukacja, stąd rokrocznie realizowane są działania zmierzające do poprawy świadomości mieszkańców na temat HIV/AIDS. W tym roku wsparcie na przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla zachodniopomorskiej młodzieży otrzymała Pracownia Motywacja i Działania.

Spotkania dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego odbędą się w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w zajęciach poprowadzonych przez profilaktyków z Pracowni. Edukacja zdrowotna skierowana jest do uczniów od klasy szóstej szkoły podstawowej do klas z poziomu szkół ponadpodstawowych. Tematyka spotkań dotyczyć będzie – w klasach młodszych edukacji młodzieży w zakresie dokonywania właściwych wyborów, a w klasach starszych dodatkowo podejmowania właściwych decyzji pozwalających na uniknięcie zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Można jeszcze zgłosić szkołę do zajęć pisząc maila „Zgłaszam zapotrzebowanie na zajęcia z edukacji zdrowotnej” na adres profilaktyka.fmid@gmail.com.

Jednym z zadań szkoły jest edukacja zdrowotna realizowana przez nauczycieli wielu przedmiotów, a także przez pedagogów szkolnych, a my wspomagamy w tej edukacji. Wieloletnia współpraca naszej organizacji ze szkołami z Pomorza Zachodniego pozwala na cykliczność zajęć, co wspiera główne złożenie edukacji zdrowotnej, jaką jest kształtowanie u uczniów i uczennic umiejętności dbałości o zdrowie własne i innych ludzi – mówi psycholog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Karolina Flacht.

Czerwona kokardka” symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi – jest wyświetlany na wieży Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie od 28 listopada do 3 grudnia 2021 r.

Badanie na obecność przeciwciał anty- HIV anonimowo i bezpłatnie w  Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych ul. Broniewskiego 12 w Szczecinie. Dodatkowo można skorzystać z oferty  szybkich testów HCV.

Więcej informacji: https://dadu.org.pl/zrob-test/

Telefon Zaufania HIV – poniedziałki, czwartki w godzinach 15:00- 18:00, 91 45 42 450

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

 

To top