13-03-2016 » Powiat i region

Ćwierć miliona na pomoc niepełnosprawnym oraz bezdomnym

Dofinansowanie w wysokości nawet 50 tys. zł mogą otrzymać od wojewody organizacje pozarządowe i podmioty pomagające osobom niepełnoprawnym lub bezdomnym. Kwota 250 tys. zł. zostanie podzielona na podstawie ogłoszonego dziś otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy wojewody zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Środki mogą posłużyć m.in. na organizację zajęć pomagających osobom niepełnosprawnym w życiu rodzinnym i zawodowym, tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także modernizację oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia terapii. W zakresie pomocy osobom bezdomnym dotacja może być spożytkowana na poprawę standardu placówek i ich doposażenie, prowadzenie remontów z zaangażowaniem osób bezdomnych, zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży oraz udzielanie doraźnej pomocy medycznej i sanitarnej.

Oferty należy składać do 1 kwietnia br. w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych lub przesłać pod adresem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ubiegłym roku wojewoda przyznał dofinansowanie 14 podmiotom – zachodniopomorskim oddziałom: Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie, a także zgromadzeniom, stowarzyszeniom, towarzystwom i komitetom działającym na rzecz bezdomnych z Białogardu, Darżewa, Dębna, Karwowa, Koszalina, Stargardu Szczecińskiego i Szczecina.

ZUW

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *