„Cudze chwalicie, swego nie znacie”Kamieński Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po urazach rdzenia kręgowego przy Uzdrowisku, uznanym i prestiżowym ośrodkiem nie tylko w Polsce

Kiedy dwa lata temu 10 lutego 2017 r., oficjalnie i uroczyście otwierano Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Rehabilitacji Pacjentów po urazach rdzenia kręgowego, działającym przy kamieńskim Uzdrowisku, mówiono wtenczas, że w instytucie będą wypracowywane i przygotowane metodyki wykorzystania najnowocześniejszych urządzeń rehabilitacyjnych, a jednocześnie, pod okiem najlepszych fachowców, w tym miejscu będzie można pomagać pacjentom, a przy tym doprowadzać ich do takiego stanu, aby mogli wyjść z instytutu o własnych siłach. I tak jest w istocie. Dodajmy, iż ta medyczna palcówka ściśle i skutecznie współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z prof. dr hab. n. med. Beatą Tarnacką na czele, która jest opiekunem naukowym i konsultantem Instytutu oraz kieruje procesem badań naukowych prowadzonych w Instytucie.

Rehabilitacja pacjentów pod fachowych okiem personelu medycznego prowadzona jest za pomocą specjalistycznych robotów, jak choćby lokomatu czy egzoszkieletu, które dają nadzieję czy też możliwości ku temu, by ostatecznie osoba poruszająca się na wózku, kiedyś mogła poruszać się samodzielnie. Poza specjalistyczną rehabilitacją z użyciem robotów stosuje się tu również kinezyterapię indywidualną, zabiegi fizykoterapii, hydroterapii i masaże.

Placówka stara się zapewnić pacjentom kompleksową opiekę. Poza rehabilitacją pacjent poddawany jest szerokiej diagnostyce, badaniu urologicznemu, opiece psychologa. Terapia zajęciowa z kolei ma przystosować pacjenta do życia w nowych warunkach.

Jak podkreśla dr Bogumił Korczyński, dyrektor ds. medycznych Uzdrowiska, który koordynuje pracą personelu medycznego, celem prowadzonych w Instytucie badań jest stworzenie standardów rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego, których obecnie w Polsce nie ma. Wypracowane standardy przedstawione będą do aprobaty Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Konsultantowi krajowemu, a następnie Agencji Oceny Technologii działającej przy Ministrze Zdrowia.

Na początku działalności, w instytucie przebywały dwie – trzy osoby. Dziś jest to pełne obłożenie, w tym pacjentów zza granicy. Turnusy trwają siedem tygodni. Częstokroć pacjenci powracają na dalszą rehabilitację, gdyż jest taka potrzeba, bowiem leczenie tych trudnych i ciężkich przypadków chorobowych to cykliczny proces. I co istotne, z już jak najbardziej pozytywnymi rezultatami.

Mamy u nas dla przykładu, pacjentów, którzy przyjechali na wózku inwalidzkim. – mówi dr. B. Korczyński. Dziś można powiedzieć, że po serii turnusów ich stan zdrowia jest na tyle lepszy, że chodzą już o kulach.”

Co ciekawe. Jeszcze do niedawna, na czele listy przyczyn uszkodzenia rdzenia kręgowego były nieszczęśliwe i zwykle bezmyślne skoki do wody. Teraz, jak mówi dr B. Korczyński są to urazy po wypadkach komunikacyjnych czy upadki z wysokości.

Tu będziemy badać zarówno pacjentów z całkowitym urazem rdzenia, bez czucia, ale głównie tych z niecałkowitym uszkodzeniem i zamierzamy udowodnić, że jeżeli zostanie on poddany takiej, powiedziałabym, agresywnej terapii, to bardzo prawdopodobne, że wróci wcześniej do zdrowia i przez to do środowiska, do pracy.” – mówiła podczas otwarcia instytutu w lutym 2017 r. prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka, kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która nadzoruje pracę tej medycznej placówki.

W ubiegłym roku kamieńskie Uzdrowisko przygotowało ciekawy i w istocie ważny dla instytutu projekt badawczy, w wyniku czego zostały przyznane ośrodkowi spore środki finansowe na prowadzenie badań naukowych we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Rehabilitacje prowadzone w instytucie nie są niestety refundowane przez NFZ, a leczenie, rehabilitacja, są dość kosztowne.

Jak mówi dr B. Korczyński, pacjent, który zakwalifikuje się do wspomnianego projektu, zwalniany jest z opłaty za diagnostykę i rehabilitację. Pokrywa jedynie koszty wyżywienia i łóżka. A to poważny zastrzyk dla każdego pacjenta.

Spektrum działań instytutu i jego efektów leczniczych w widoczny sposób odbija się w świecie medycyny rehabilitacyjnej nie tylko w Polsce. Ale i za granicą.

Na ubiegłoroczną międzynarodową konferencję zorganizowaną przy udziale kamieńskiego Uzdrowiska, do Kamienia przyjechali wykładowcy z Anglii, Belgii, Bułgarii i Emiratów Arabskich.

Zagraniczni goście, widząc wyposażenie placówki (najwyższej klasy światowej) i to co dzieje się w kamieńskim ośrodku, bardzo wysoko ocenili poziom świadczonych usług w instytucie. Profesor z Emiratów Arabskich zaproponował współpracę i wolę kierowania swoich pacjentów do kamieńskiego ośrodka.

Pionierska eskapada w rehabilitacyjną przyszłość kamieńskiego instytutu trwa. I co najważniejsze, poziom leczenia, rehabilitacji, jego wyposażenia, to standard światowej klasy. A ledwie jego dwuletnia działalność, dzięki już widocznym efektom, jak też dzięki znakomitej, na wysokim poziomie wykształcenia kadrze, ponadto dzięki ścisłej współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, przynosi pierwsze spodziewane owoce.

Miwa

[ek_galeria]