Ciekawe pomysły na edukację ekologiczną z szansą na wsparcie samorządu województwa

 100 tys. zł czeka na organizacje pozarządowe mające ciekawe pomysły na edukację ekologiczną. Władze samorządu województwa zapraszają do przeprowadzenia kampanii na rzecz dobrych praktyk w zakresie termomodernizacji, budownictwa energooszczędnego oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ogłoszony właśnie otwarty konkurs ofert, w którym będzie można sięgnąć po finansową pomoc, wpisuje się w założenia Roku Ekologicznego 2021 na Pomorzu Zachodnim.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Oferty przyjmowane będą za pomocą generatora Witkac.pl do 28 kwietnia 2021 roku. W tym roku Urząd Marszałkowski postawił na kampanie edukacyjno-promocyjne dobrych praktyk w zakresie działań termomodernizacyjnych, budownictwa energooszczędnego czy wykorzystywania OZE na własne potrzeby.

– Postrzeganie ekologii zmienia się, bo ekologia stała się stylem życia. Choć mamy opinię jednego ze środowiskowych liderów, to wyzwań wciąż nie brakuje. Widzimy spore pozytywne zmiany na rzecz ochrony środowiska, jakie zaszły na Pomorzu Zachodnim. Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, utylizacja śmieci, termomodernizacje, wykorzystanie OZE, zakup niskoemisyjnego lub hybrydowego taboru kolejowego czy autobusowego, wymiana starych pieców –  to najlepsze tego dowody. Aby utrzymać ten trend musimy podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców, zachęcać ich do kolejnych inicjatyw. Jednym ze sposób dotarcia z informacją są kampanie edukacyjno-promocyjne, dlatego ogłoszony nabór ofert temu właśnie służy – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Celem zadań zaproponowanych przez oferentów powinno być promowanie ekologicznych zachowań wśród mieszkańców oraz upowszechnianie informacji o dobrych praktykach w zakresie dostępnych rozwiązań technicznych uwzględniających koszty inwestycyjne i eksploatacyjne termomodernizacji, budownictwa energooszczędnego oraz OZE w naszym regionie. Projekt swym zasięgiem powinien obejmować co najmniej 2 powiaty. Jego realizacja powinna przypaść od 1 września do 31 października br.

Konkurs prowadzi Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Szczegóły dostępne są na stronie: www.srodowisko.wzp.pl (zakładka; otwarte konkursy ofert).

Łukasz Jucha

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top