Celowy Związek Gmin R-XXI, planuje budowę nowoczesnej biogazowni.

Celowy Związek Gmin R-XXI, który odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne m.in. ze Świnoujścia, przygotowuje się do budowy nowoczesnej biogazowni, która ma pomóc z rozwiązaniem problemu z utylizacją odpadów zielonych i biodegradowalnych.

W tej chwili do CZG R-XXI należą już 32 gminy. Niedawno dołączyła gmina Stara Dąbrowa. Odpady z tych gmina trafiają do prowadzonego przez ten związek zakładu w Słajsinie.

Jak wszędzie tak i R-XXI mówi się o ostatnio o podwyżce cen za odbiór odpadów komunalnych. Planowany wzrost związany jest ze wzrostami kosztów firmy Remondis, która zajmuje się odbiorem i wywozem odpadów oraz wyższych kosztów ich utylizacji, jakie ponosi zakład w Słajsinie.

„Stawka za wywóz odpadów w Świnoujściu jest jedną z najniższych w regionie. Nie była podnoszona od dwóch lat. Przy trwającej inflacji i związanymi z nią podwyżkami cen w ogóle, nie sposób uniknąć także podwyżki za śmieci” – pisze zarząd związku międzygminnego.

Osobnym problemem jest utylizacja zebranych z gmin odpadów. Stąd pomysł na budowę w Łobzie nowoczesnej biogazowni. Obecnie stosowana metoda utylizacji tego rodzaju odpadów jest nie tylko uciążliwa dla środowiska, ale również i droga.

Na ostatnim zgromadzeniu delegaci gmin należących do CZG R-XXI, podjęli uchwałę o przekazaniu aportem do spółki córki działki, na której powstanie instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych.

Osobnym problemem jest utylizacja zebranych z gmin odpadów. Stąd pomysł na budowę w Łobzie nowoczesnej biogazowni. Obecnie stosowana metoda utylizacji tego rodzaju odpadów jest nie tylko uciążliwa dla środowiska, ale również i droga.

Na ostatnim zgromadzeniu delegaci gmin należących do CZG R-XXI, podjęli uchwałę o przekazaniu aportem do spółki córki działki, na której powstanie instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych.

– Będzie to instalacja fermentacyjna, podobna funkcjonuje w centrum Berlina – mówi Jacek Chrzanowski, prezes CZG R-XXI. – To nowoczesna, sprawdzona i tańsza od obecnej technologia, która nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko – dodaje.

Fermentacja będzie odbywała się w hermetycznie zamkniętej komorze fermentacyjnej. Projektowanie i budowa już w 2023 roku. Zakończenie inwestycji za trzy lata. Przyszła biogazownia będzie produkowała ciepło, prąd i gaz. Prąd będzie wykorzystany na własne potrzeby biogazowni. Natomiast gaz uzyskany w procesie utylizacji odpadów, będzie częściowo wykorzystany jako paliwo do ciężarówek wożących odpady.

Celowy Związek Gmin R-XXI

To top