CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących śledztwa CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego możemy potwierdzić, że czynności są prowadzone. Obecnie przekazujemy wszystkie materiały, o które wnieśli funkcjonariusze. Z uwagi na tajemnicę postępowania, nie jesteśmy upoważnieni do przekazywania żadnych informacji na ten temat.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że nasz Urząd dba o najwyższe standardy transparentności zarówno w zakresie dystrybucji funduszy Unii Europejskiej, zamówień publicznych, jak i udostępniania informacji publicznych. Potwierdziła to choćby szeroko nagłośniona kontrola CBA wszystkich urzędów marszałkowskich w Polsce z roku 2016, gdy rzecznik CBA zarzucał nam wielkie nieprawidłowości, a po latach czynności kontrolnych nie wykazano ani jednego uchybienia.

Na tym etapie nie może oczywiście wykluczyć nielegalnego działania pojedynczego urzędnika, ale w obecnej chwili nie mamy ku takim twierdzeniom żadnych przesłanek. Niestety dotychczas niejednokrotnie mieliśmy doświadczenia w zakresie politycznych działań ze strony służb. Obecnie współpracujemy z CBA w zakresie udostępnienia wszelkich dokumentów i urządzeń wskazanych jako niezbędne do prowadzenia śledztwa i czekamy na więcej informacji.

Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

=

To top