Bursztynowe Kotwice rozdane

3 listopada 2021 roku w Dziwnowskim Porcie Jachtowym odbyło się oficjalne wręczenie tegorocznych Bursztynowych Kotwic, czyli wyróżnienia certyfikatami jakości marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Miło nam poinformować o przyznaniu pięciu kotwic dla Portu Jachtowego w Dziwnowie, który kolejny już raz odznaczył się najwyższym standardem infrastruktury turystyki wodnej oraz gwarancją wzorowej jakości świadczonych usług.

Bursztynowe Kotwice czyli system certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, jest znakomitym narzędziem umożliwiającym użytkownikom porównywanie marin. Pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych edycji, co do wyboru obiektów, a także planowania trasy rejsu. Certyfikacja składała się z kilku etapów.

Pierwszy etap to obiektywna ewaluacja – zakwalifikowanie mariny na podstawie infrastruktury, podzielonej na siedem grup: otoczenie, oznakowanie i administracja, przepisy ogólne i bezpieczeństwa, ochrona środowiska i gospodarka odpadami, instalacje sanitarne, miejsca postojowe i usługi, usługi techniczne i usługi dodatkowe. W dalszej kolejności polski inspektor, po odwiedzeniu mariny, zaopiniował jakość poszczególnych grup.

Ostatnim etapem była wizyta tajemniczego klienta. W tym roku rolę tę pełniła nowa ambasadorka Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – Agnieszka Skrzypulec. Na podstawie przyznanych ocen, portom i przystaniom jachtowym została przyznana odpowiednia liczba bursztynowych kotwic.

 

To top