Burmistrz Ewa Grzybowska zdobyła 13 mln zł kolejnego dofinansowania!

To już oficjalne! Gmina Wolin otrzymała gigantyczne dofinansowanie w kwocie blisko 13 mln zł na zagospodarowanie plaży i utworzenie przystani morskiej w Wolinie. Umowa została dziś podpisana w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nie tylko kwota pozyskanej dotacji robi wrażenie ale również fakt, że to 100% dofinansowania, co w przypadku innych programów unijnych jest nieosiągalne.

„To wielki dzień dla nas wszystkich. 100% dotacja w kwocie blisko 13 mln zł pozwoli zrealizować wielką i potrzebną inwestycję w Naszej Gminie. Chcę jeszcze raz podziękować Panu Ministrowi Markowi Gróbarczykowi, który od początku sprzyjał nam w tym działaniu i okazywał zrozumienie dla potrzeb Gminy i Miasta Wolin. Dziękuję również całemu Kierownictwu ARiMR w naszym regionie. Dzisiejsze podpisanie umowy to efekt bardzo dobrej współpracy z Wolińskim Stowarzyszeniem Rybaków. Dlatego pragnę szczególnie podziękować Pani Prezes Henryce Palusińskiej oraz Wiceprezesom Tomaszowi Hamali i Jackowi Kowalczykowi. Dziękuję również wszystkim Radnym, którzy od początku wspierali ten i pozostałe projekty. Żałuję, że Radni Klubu Wolin 2023 nie byli za tą inwestycją ale liczę na to, że teraz, gdy mamy przyznane 13 milionów, będą nam w jej realizacji pomagać. Dziękuję również swoim współpracownikom z Prezesem Jarosławem Tarnowskim na czele. Zdobyliśmy już łącznie blisko 30 mln zł spoza budżetu, z różnych programów. Wreszcie przyszedł czas na wykorzystanie tych pieniędzy i rozpisywanie przetargów. Jestem przekonana, że te ogromne środki finansowe zmienią Naszą Gminę – komentowała Burmistrz Ewa Grzybowska.

Inwestycja jest podzielona na 3 etapy i zakłada m.in.

a) nowe zagospodarowanie układu komunikacyjnego – ciągów kołowo-pieszych, dojść i zejście na pomosty;
b) dwa pomosty do cumowania na ok. 20 jednostek rybackich;
c) budynek sanitariatów wyposażony w sanitariaty damskie, męskie i dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze;
d) budynek gospodarczy wielofunkcyjny z własnym zapleczem sanitarnym;
e) magazyn sprzętu wodnego dla rybaków;
f) slip do wodowania mniejszych jednostek rybackich;
g) miejsca parkingowe;
h) środki trwałe oraz wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przystani morskiej;

Wartość projektu brutto: 15 804 050,02

Wartość projektu netto: 12 848 821,13

Wnioskowana dotacja: 12 848 821,13

Nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie-inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” – zakres rybołówstwa morskiego.

Operacja w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

fot. Organizator Gmina Wolin

 

 

To top