23-12-2019 » Dziwnów, Powiat i region

Burmistrz Dziwnowa – podsumował 2019 rok.

Koniec roku to czas, kiedy każdy z nas dokonuje podsumowania osiągnięć zarówno w sprawach osobistych jak i zawodowych. Przypominamy sobie te chwile smutku i radości minionego roku. Wydarzenia, które napawały nas optymizmem i nadzieją na lepsze jutro każdego z nas z osobna, ale przede wszystkim całej gminnej wspólnoty. My mieszkańcy Gminy Dziwnów 2019 rok możemy zaliczyć do udanych. Udało nam się zrealizować i przygotować szereg przedsięwzięć, które pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przypomnę tylko te najważniejsze

 1. Przebudowa ul. Westerplatte, Skrajnej, Łąkowej i Szkolnej w Międzywodziu
 2. Zakup i montaż nowych placów zabaw w Łukęcinie i Międzywodziu
 3. Wykonanie skweru przy ul Marynarki Wojennej w Dziwnowie w ramach rewitalizacji terenów powojskowych
 4. Remont kotłowni w szkole podstawowej i kolejny etap remontu przedszkola
 5. Remont odcinka ul. Wolności w Dziwnówku, czy wykonanie chodnika przy ul Morskiej w Łukęcinie.
 6. Zakup pojazdu dla naszej ochotniczej straży pożarnej
 7. Czy wreście rozpoczęte inwestycje ul. 1 Maja w Dziwnówku i ul. Plażowej w Międzywodziu a także I etap wykonania kanalizacji deszczowej w Międzywodziu

Przy realizacji tych wielkich zadań nie zapominamy o bardziej przyziemnych sprawach jak dobudowa nowych punktów świetlnych, dalsza estetyzacja terenów gminnych, przygotowanie bogatszej oferty kulturalno rozrywkowej zarówno dla naszych mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nasze miejscowości.

W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pracowali dla dobra naszej gminy, bo bez współpracy wielu instytucji i osób nie byłoby możliwe zrealizowanie tak wielu zadań.

Dziękuję Radzie Miejskiej i Pani Przewodniczącej

Dziękuję Panu Marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi za zrozumienie i pomoc w realizacji najważniejszych bolączek gminnych

Dziękuję Panu Arturowi Łąckiemu i Panu Jarosławowi Rzepie – posłom na sejm Rzeczypospolitej, którzy wspierali nas w różnych inicjatywach i pomagali nam je zrealizować

Dziękuje księżom proboszczom z terenu gminy Dziwnów za całokształt współpracy w 2019 roku

Dziękuje Dyrektorkom szkoły podstawowej i przedszkola, dyrektorowi stowarzyszenia na rzecz kultury i edukacji w Dziwnowie, nauczycielom za trud nauczania i wychowania młodego pokolenia a także Kierownictwu i pracownikom zespołu obsługi oświaty

Dziękuje pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury, Biblioteki Miejskiej i świetlic środowiskowych za całoroczną owocną współpracę.

Dziękuje Dowództwu Garnizonu, członkom III Oddziału Związku Byłych Spadochroniarzy za udział i wsparcie w trakcie organizacji wielu imprez na terenie gminy

     Dziękuję lekarzom i pracownikom służby zdrowia, druhom OSP, policji, straży miejskiej za sumienne i pełne zaangażowania działania rzecz wspólnoty gminy Dziwnów

Słowa uznania kieruję do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej za ciężką pracę na rzecz naszego społeczeństwa, ludzi chorych i potrzebujących opieki

Dziękuję Prezesowi i pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za całoroczny trud związany z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków

Dziękuję Dyrekcji i pracownikom Zarządu Portu Dziwnów

Dziękuję Sołtysom i radom sołeckim za całokształt prac na rzecz swoich społeczności.

Szczególne słowa kieruje do przedstawicieli przedsiębiorców z terenu gminy Dziwnów za utrzymanie stanowisk pracy, jak również wsparcie związane z organizacją imprez kulturalnych i festynów

Dziękuję organizacjom pozarządowym i Stowarzyszeniom za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy

Dziękuję moim najbliższym współpracownikom: Mojemu zastępcy, Sekretarzowi, Skarbnikowi gminy oraz wszystkim pracownikom, którzy rzetelnie wykonywali swoje obowiązki i dbali o dobre imię naszej gminy.

Rok 2019 dobiega końca, rok bardzo trudny, ale udany dla naszej gminy.

Nasz wysiłek i zaangażowanie został zauważony i doceniony przez wiele instytucji zajmujących się tematami samorządowymi plasując nas na czołowych miejscach w wielu rankingach organizowanych w Polsce.

Przed nami kolejny rok, kolejne wyzwania, kolejne trudności i problemy, kolejne nieprzespane noce i wiara w to, że razem jesteśmy silni, że razem uda się nam przezwyciężyć wszystkie problemy i zrealizować zakładane cele.

Zanim zakończę swoje wystąpienie chciałbym w sposób szczególny podziękować tym osobą bez których zaangażowania i pomocy w tym finansowej nie byłoby możliwości zrealizowania wszystkich zadań i osiągnięcie tak wysokich ocen naszej działalności.

Są  to:

 1. Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
  2. Artur Łącki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Jarosław Rzepa- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Krzysztof Nuckowski – właściciel firmy Budnex , Porta Mare Apartamenty w Dziwnówku i Dziwnowie
  5. Norbert Dąbek i Andrzej Barabasz – właściciele centrum gastronomicznego „CLIF”
  6. Marcin Raubo – właścciel firmy „Marina Developer”
  7. Maciej Kaczorowski – gardenia Sisajd
  8. Jolanta Fabijańska-Sławny – Marena Velnes Spa
  9. Joanna Pelczar Dziągwa i Zbigniew Dziągwa – właściciel ośrodka rehabilitacyjno– wypoczynkowego Jantar w Dziwnówku
  10. Bogdan Kokolus – właściciel firmy EKOL w Dziwnówku
  11. Janusz Wołczyk – Wyroby granitowe w Kamieniu Pomorskim
  12. Marcin Bilik – wice prezes Amika Wronki
  13. Walentyna Ahrens – kemping Biały Domek
  14. Andrzej Szymczak – kemping Viking
  15. Leszek Borczyk – armator rybacki
 3. Stanisław Mączka – sołtys i radny Rady Miejskiej

Kończąc to podsumowanie roku w imieniu własnym i Rady Miejskiej

Życzę Waszym Mieszkańcom gminy Dziwnów i ich bliskim wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo zdrowia i sił w pokonywaniu wszelkich trudności. Życzę dużo miłości, dobroci i życzliwości od ludzi, których spotkacie na swojej drodze, aby pokój gościł w każdej rodzinie, aby spełniły się wszystkie oczekiwania, aby nowy rok przyniósł same spokojne dni, a wszystkie życzenia się spełniły.

Grzegorz Jóźwiak

Jeden komentarz na temat: Burmistrz Dziwnowa – podsumował 2019 rok.

 1. Avatar Śmigło pisze:

  Józek
  Skąd wyjeżdża czołg?
  Czołg wyjeżdża znienacka.
  Upadła wierchuszka nie pomoże

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *