06-07-2016 » Powiat i region

Branża BSS liderem inwestycji zagranicznych w pierwszym półroczu 2016

Pierwsza połowa 2016 roku to dalszy wzrost branży nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Według danych PAIiIZ z zakończone w tym półroczu projekty inwestycyjne o łącznej wartości 385 mln euro stworzą ponad 7000 nowych miejsc pracy – większość właśnie w sektorze BSS. Eksperci zauważają wzmożone zainteresowanie Polską inwestorów z Niemiec.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w pierwszym półroczu 2016 roku sfinalizowała aż 31 projektów – o 10 więcej niż w analogicznym okresie w roku 2015. Obecnie PAIiIZ pracuje nad kolejnymi 181 projektami o łącznej wartości 3,7 mld euro, z których  aż 70 dotyczy branży nowoczesnych usług dla biznesu.

Mimo, że głównym inwestorem w minionym półroczu były Stany Zjednoczone, eksperci Fundacji Pro Progressio zauważają także wzrost zainteresowania Polską firm bezpośrednio zza zachodniej granicy. Rynek niemiecki od dłuższego czasu szykował się do większego otwarcia na outsourcing i to w modelu nearshoringowym, jednakże warunkiem sprawnego rozwoju współpracy z Niemcami jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, a z tym mamy w tej chwili w Polsce nieco kłopotu- mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio.

Innym widocznym wyzwaniem kadrowym jest zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu IT. Na rynku panuje obecnie deficyt sięgający około 30.000 etatów. W celu zwiększenia inwestycyjnej atrakcyjności Polski konieczne wydaje się uwzględnienie potrzeb biznesu w programach nauczania szkół wyższych. Eksperci rekomendują położenie nacisku przede wszystkim na naukę matematyki, algorytmiki oraz różnych języków programowania. Nie możemy polegać jedynie na sprowadzaniu kadr informatycznych spoza granic Polski, gdyż usługi outsourcingowe całkiem dobrze mają się i na Białorusi i na Ukrainie więc raczej możemy mówić o pewnej konkurencji u naszych sąsiadów, a nie na źródle masowego zatrudnienia – mówi prezes Fundacji Pro Progressio.

Tegorocznym wydarzeniem, które niewątpliwie wpłynie na sytuację rynkową jest decyzja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Eksperci dostrzegają w Brexicie szansę na rozwój nowych inwestycji w Polsce i zwiększenie zainteresowania samą Warszawą jako lokalizacją biznesową. Wyjście UK z Unii Europejskiej to jednak dłuższy proces – na jego realne skutki z pewnością będziemy musieli zaczekać.

Fundacja Pro Progressio – misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom w Polsce,
a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w kraju i na świecie.
Pro Progressio realizuje projekty, których celem jest rozwój branży outsourcingowej w Polsce. Fundacja współpracuje z sektorem publicznym (miasta, agencje rozwoju regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne, uczelnie wyższe) i prywatnym w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami sektora outsourcingu. Pro Progressio wspiera, promuje i nagradza podmioty, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk w zakresie outsourcingu, optymalizacji procesów oraz kosztów. Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem jedynego niekomercyjnego konkursu dla branży outsourcingu. Celem Outsourcing Stars jest wyłonienie i nagradzanie najprężniej rozwijających się firm outsourcingowych oraz instytucji bezpośredniego otoczenia branży.

 

Magdalena Dymek

Triple PR, Warszawa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *