17-12-2019 » Powiat i region

Bohater z Myśliborza. Skutecznie niósł pomoc przypadkowemu przechodniowi

Wyjątkową odwagą wykazał się Artur Mirończyk. Jego opanowanie i umiejętności pozwoliły uratować życie drugiemu człowiekowi. W środę, 18 grudnia 2019 roku w Szczecinie – w gabinecie zachodniopomorskiego marszałka Olgierda Geblewicza – bohater z Myśliborza spotka się
z mężczyzną, któremu tak skutecznie niósł pomoc.

Dokładnie 20 sierpnia br. w Myśliborzu doszło do nagłego zatrzymania krążenia w miejscu publicznym
u jednego z mieszkańców. Przypadkowy przechodzień – Artur Mirończyk – udzielił mu pomocy i rozpoczął uciskanie sera. Reanimację wykonywał do przyjazdu służb ratunkowych. Później kontynuowali ją ratownicy medyczni i lekarz z filii WSPR w Myśliborzu. Pacjent trafił do szpitala i wrócił do pełni sił.

Nie byłoby tak szczęśliwego finału, gdyby nie bohaterska postawa pana Artura. Pan Artur wiedział, jak prawidłowo udzielić pomocy i wykonać RKO, dzięki odbytemu kursowi pierwszej pomocy. Ukończył go pół roku wcześniej. Szkolenie przeprowadził jeden z ratowników medycznych z myśliborskiej filii WSPR.

W środę, 18 grudnia 2019 roku w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz dyrektor WSPR Roman Pałka podziękują panu Arturowi za podjęte działania. W spotkaniu udział wezmą także ratownicy medyczni i lekarz z filii WSPR w Myśliborzu, którzy razem z panem Arturem udzielali pomocy mężczyźnie. Obecny będzie także uratowany mężczyzna.

Bohater z Myśliborza – spotkanie z Arturem Mirończykiem

Środa, 18 grudnia 2019 roku, godzina 10

Szczecin, Urząd Marszałkowski, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34,

wejście G (od Dużego Dziedzińca), gabinet Marszałka Województwa, I piętro, pokój 101

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH DZIENNIKARZY I FOTOREPORTERÓW.

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ" z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Strzeleckiej 1 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

Kandydat na stanowisko Prezesa winien spełniać następujące wymagania:
1) Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub technicznym,
2) Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,
3) Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w świetle ustaw;
— Prawo spółdzielcze,
— Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
4) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, kierowaniem zespołem pracowników, współpracy z organami statutowymi spółdzielni oraz urzędami i podmiotami zewnętrznymi,
5) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) Nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ",
7) Znajomość obsługi komputera,
8) Pełna dyspozycyjność.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) Życiorys (CV) z opisem posiadania doświadczenia zawodowego i danymi kontaktowymi ( adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail),
2) Dyplom lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
4) Kopie świadectw pracy,
5) Referencje z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada,
6) Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane a kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie kompletu dokumentów do Spółdzielni do dnia 24 maja 2021 roku.

Procedura:
1) Procedura konkursowa prowadzona jest dwuetapowo,
2) Etap pierwszy polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu;
3) Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do drugiego etapu konkursu podejmie Rada Nadzorcza Spółdzielni w dniu 25 maja 2021 roku;
4) Drugi etap obejmuje rozmowy z wybranymi kandydatami ich ostateczną ocenę i ustalenie wyniku konkursu przez Radę Nadzorczą SM „ZDRÓJ"

Wszelkie dokumenty związane z postepowaniem kwalifikacyjnym zostaną zwrócone kandydatom drogą pocztową lub poprzez odbiór osobisty w Biurze Spółdzielni

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ"
w Kamieniu Pomorskim