Bogactwo kulturowe Pomorza Zachodniego. XXIV Dni Kultury Ukraińskiej

Wystawa fotografii Andriya Dubchaka „Wojna oczami dzieci – Ukraina 2014-2020”, Lwowskie Trio Fortepianowe czy koncert na bandurę Margarety Storonianskiej. To tylko przykłady wydarzeń artystycznych jakie odbędą się w ramach XXIV Dni Kultury Ukraińskiej. 13 lipca br. marszałek Olgierd Geblewicz podpisał z Janem Syrnykiem, przewodniczącym Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, umowę przyznającą finansowe wsparcie na organizację tego wydarzenia

Różnorodność społeczna i kulturalna to nasz skarb. Cieszę się, że po raz kolejny możemy wspierać ciekawe działania pokazujące kulturę i tradycję mniejszości narodowych. Dni Kultury Ukraińskiej na trwałe wpisały się w kulturalną mapę regionu – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Poprzez kulturę edukujemy do poszanowania różnorodności oraz kultywujemy dorobek narodowy wieloetnicznej Polski. Dziękujemy marszałkowi za wsparcie i wieloletnią współpracę – mówił Jan Syrnyk, przewodniczący Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

XXIV Dni Kultury Ukraińskiej odbędą się w dwie niedziele sierpnia 2021 r. Na Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich (22 sierpnia) wystąpią m.in. Lwowskie Trio Fortepianowe czy Margareta Storonianska, absolwentka Mykola Lysenko Lviv National Music Academy, z koncertem na bandurę. Tydzień później, podczas koncertu wieńczącego XXIV DKU, usłyszymy wokalny kwartet „Anielskie glosy” w składzie: Tetiana Bilczak – sopran oraz trzech tenorów: Rusłan Bilczak, Wiaczesław Bilczak i Ołeksandr Worobjow. Odbędzie się także koncert Zespołu Muzyki, Pieśni i Tańca „Kozacy Podola”.

Dodatkowo zaprezentowana zostanie wystawa fotografii Andriya Dubchaka „Wojna oczami dzieci – Ukraina 2014-2020”. To uznany w Europie fotograf oraz dziennikarz, który dokumentuje tragedię wojny na Ukrainie. Zdjęcia wraz z opisem w języku polskim i ukraińskim umieszczone będą na 12 planszach. Wystawę będzie można obejrzeć w trakcie trwania Festiwalu na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, po wydarzeniu przeniesiona zostanie do Ośrodka Kultury Ukraińskiej w Szczecinie.

Pomorze Zachodnie wspiera organizację XXIV Dni Kultury Ukraińskiej kwotą 15 tys. zł.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top