Blisko 400 tys. zł dla WOTUW w Stanominie i ponad ćwierć mln zł dla ZOL-u w Tucznie. Podpisano kolejne umowy na inwestycje w placówkach medycznych 

360 tys. zł trafi do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Leśna Ustroń” w Tucznie otrzyma 275 tys. zł. Dotacje Urzędu Marszałkowskiego umożliwią w placówkach remonty, jak i wymianę wyeksploatowanych urządzeń. W czwartek i piątek, 6-7 kwietnia 2023 roku, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj wraz z dyrektorami jednostek – Andrzejem Sajewskim (WOTUW Stanomino) i Pawłem Suskim (ZOL Tuczno) – podpisali umowy o dofinansowanie inwestycji.

WOTUW w Stanominie oraz ZOL w Tucznie to z 2 z 8 marszałkowskich jednostek medycznych, do których skierowano tegoroczną pomoc na inwestycje. Przyznane środki to pozytywna odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego na wnioski złożone przez dyrektorów plac. Fundusze muszą zostać wydatkowane do końca 2023 roku.

– Zależy nam na tym, aby placówki medyczne podległe samorządowi województwa były najnowocześniejsze w regionie. Regularnie funduszami własnego budżetu wspieramy wysiłki jednostek w modernizacji medycznych przestrzeni, a także w zakupie wysokiej klasy sprzętu – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie trafi w sumie 360 tys. zł. Za środki Urzędu Marszałkowskiego wymieniona zostanie winda, która będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obecny dźwig użytkowany jest od 2006 roku i coraz częściej ulega awariom. Koszt całkowity inwestycji oszacowano na 400 tys. zł.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Leśna Ustroń” w Tucznie otrzyma od władz samorządu województwa 275 tys. zł. Środki z marszałkowskiej dotacji Zakład wykorzysta na dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych. Wykonane zostaną przegrody o wysokości ogniowej w budynku głównym wraz z drzwiami, zamontowane zostaną samozamykacze oraz zapewniony będzie dojazd dla pojazdów jednostek przeciwpożarowych. Koszt całkowity robót wyceniono na 280 tys. zł.

W 2023 roku na modernizację i zakup sprzętu w szpitalach podległych samorządowi województwa, Urząd Marszałkowski przeznaczył blisko 8 mln zł. Pomoc ta pozwoli na realizację 13 inwestycyjnych zadań.

Łukasz Jucha
Główny Specjalista

To top